Analysemodeller:

Hit Counter

Nyhed: Hvis du vil have alle gamle og nye analysemodeller lige ved hånden, og du har en iphone eller ipad, vil jeg anbefale dig at downloade min app i app store: "Opgavebutikken". Den opdateres hver måned og vil indeholde alle de nyeste analysemodeller. Lige nu er det fx KORTPROSA, som er en meget spændende genre.  Download den nu og vær klar til det nye skoleår. God arbejdslyst!

V.h. Hanne Blom (The Danish teacher)

Bemærk:  Hvis du skal bruge ALLE analysemodellerne, skal du printe fra flere sider. Nogle af analyserne har en side for sig selv.  Copyright: Du skal respektere min copyright og må IKKE kopiere fra min hjemmeside og lægge det ind på andre hjemmesider o.lign. Du må gerne LINKE til min hjemmeside. Det skal altid fremgå, at analysemodellerne er fra www.opgavebutikken.dk

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer der er nævnt i aftalen.”


                                                       Hanne Blom 

Indhold...

 
 1. Artikelanalyse
 2. Billedanalyse
 3. Billedbogsanalyse
 4. Biografianalyse
 5. Brevanalyse
 6. Digtanalyse (Traditionelle digte, prosadigte og rapdigte.)
 7. Dramaanalyse
 8. Essayanalyse
 9. Fagtekstanalyse
 10. Featureanalyse
 11. Filmanalyse
 12. Folder
 13. Folke- og  kunsteventyranalyse
 14. Folkeviseanalyse
 15. Hjemmesideanalyse
 16. Klumme
 17. Kommentar o.a.
 18. Kronikanalyse
 19. Laeserbrev
 20. Lydanalyse
 21. Novelleanalyse (traditionel novelle, novellette og trivialnovelle)
 22. Plakatanalyse
 23. Reklameanalyse
 24. Romananalyse
 25. Tegneserieanalyse

Om at bruge mine analysemodeller


Forklaring af analysebegreber:

 1. AKTANT- modellen
 2. Den nye karakterskala: 7-trinsskalaen
 3. Frø -fugle - og normalperspektiv
 4. "Hvide sedler"
 5. Personbeskrivelse
 6. Rim
 7. Synsvinkler
 8. Tid
 9. Udregning af LIX

 

 

 Digtanalyse (traditionelle digte, prosadigte og rapdigte):
(Sidst ændret d. 25.4.04)

 1. Definition: Hvad er et digt? 
  Skrives af digtere. Der findes forskellige former for digte bl.a. traditionelle digte, prosadigte og rapdigte:
  Traditionelle digte: Prosadigte:
  • Består af mindst én strofe.
  • Alle strofer er ens bygget op med hensyn til: 

   - linjer
   - rim
   - stavelser
  • Det er muligt at komponere en melodi til teksten, som så kan synges på traditionel vis.. 
  • Består af mindst én strofe.
  • De enkelte strofer kan være forskellige med hensyn til: 

   - antal linjer
   - rim 
   (Der behøver IKKE at være rim)
   - stavelser
  • Det er IKKE muligt at komponere en melodi til teksten, så den kan synges på almindelig vis.. 

   

    Rapdigte:
   
  • Består af mindst én strofe.
  • De enkelte strofer kan være forskellige med hensyn til: 

   - antal linjer
   - rim 
   (Der behøver IKKE at være rim)
   - stavelser
  • Det er muligt at tale/synge teksten, men ikke som traditionel sang.

  I digte gælder "alle kneb": Man må lave stavefejl! Skrive ord med forkerte endelser! Selv opfinde ord! OSV.
  Hvordan er dette digt i forhold til definitionen?

 2. Titel?
 3. Forfatter?
  (Kender du noget til forfatteren? Søg evt. oplysninger om ham/hende!)
 4. Hvilken type digt er det?
  (Se definitionen!)
 5. Lyrisk? (=Med følelser?)
 6. Episk? (=fortællende?)
 7. Dramatisk? (= alvorlig handling?)
 8. Hvornår er digtet skrevet?
 9. Hvordan er digtet udformet?
  (Strofer? Rim? Linjer?)
 10. Handling?
  (Giv et referat med dine egne ord! Kronologisk? Springende i tid? Flash back?)
 11. Hvilken slags rim er der i digtet?
  (Parrim? Krydsrim? Omsluttende rim? Bogstavrim?)
 12. Tid?
  (Historisk tid? Hvor lang tid strækker handlingen sig over?)
 13. Sted?
  (Hvor foregår handlingen?)
 14. Miljøkarakteristik?
  (Bolig? Mennesker? Samfund?)
 15. Personkarakteristik?
  (Hoved- og bipersoner? Statister? Alder? Udseende? Job? 
  Væremåde? Holdninger? Selvopfattelse? Din opfattelse 
  af personen? O.a.)
 16. Fortællersynsvinkel?
  (Jeg-fortæller? Alvidende fortæller? Indre? Ydre?)
 17. Hovedtema?
  (Hvad er det vigtigste digtet handler om?)
 18. Sidetemaer?
  (Hvad handler det også om?)
 19. Sproglige virkemidler?
  (Tillægsord? Metaforer? Ironi?  Slang? O.a?)
 20. Hvilke følelser kommer frem i digtet?
 21. Hensigt?
  (Hvad er forfatterens budskab? Hvilke personer/handlinger/følelser 
  repræsenterer positive værdier? Negative?)
 22. Hvad er din vurdering af digtet?
 23. Fortolkning/perspektivering?
  (Modsætninger? Begreber? Hvilke tanker sætter 
  digtet i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt 
  om emnet før? Hvad er din mening?)
 24. Lav evt. "Opgavebutikkens" opgave 31.

Til toppen af denne side!
TILBAGE TIL START


Folder:

 1. Definition: Hvad er en folder? Skrives af folk, som vil aflevere et budskab eller en information. Handler som regel om ét bestemt emne, som kan være alle emner. Ofte informerende. Som regel kortfattet tekst, men ikke altid. Kan indeholde brudstykker af andre genrer f.eks. tegninger, fotos, digte, artikler..osv. Papiret foldes, deraf navnet. Lægges ofte frem på skoler, biblioteker o. lign.
  Hvordan er denne folder i forhold til definitionen?

 2. Titel/overskrift/emne?
 3. Forfatter/journalist?
 4. Hvornår er folderen skrevet?
 5. Hvor er den fundet?
 6. Referat?
  (Giv et referat med dine egne ord!)
 7. Folderens  opbygning?
  (Hvilken størrelse papir er foldet? Overskrift? Blikfang?  Andet? Se definition!)
 8. Er folderen illustreret?(foto/tegning)
  a: Beskriv billedet/billederne!!
  b: Hvordan passer billedet og billedteksten med folderens indhold?
 9. Hvordan passer overskriften til folderens indhold?
  a: Er den dækkende?
  b: Er den misvisende?
 10. Hvordan er teksten? Hvis folderen indeholder en manchet, er den så:
  a: Et uddrag af teksten?
  b: Et supplement til teksten?
  c: Et resumé af teksten?
  ( En manchet er en lille tekst med lidt større typer, som ofte uddyber overskriften og fremhæver artiklens emne - står lige under overskriften.) 
 11. Har folderen mellemoverskrifter, og passer de til afsnittene?
 12. Sproget?
  (Talesprog? Skriftsprog?)
 13. Positive/negative ord? 
 14. Er en bestemt ordklasse dominerende i folderen?
 15. Anvendes der: 
  a: Slang?
  b: Ironi?
 16. Analyse af tekstens problemer:
  Hvilke problemer rejses i teksten? Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne? 
 17. Hvad informeres der om?
 18. Er folderen subjektiv eller objektiv?
 19. Kommunikationssammenhæng:
  a: Afsender?
  b: Budskab?
  c: Modtager? Målgruppe? Er modtager og målgruppe den samme?
 20. Hvad synes du om folderen? Begrund!
 21. Sammenlign teksten med andre tekster du har læst!

Til toppen af denne side!
TILBAGE TIL START


 

Novelleanalyse (traditionel novelle, novellette og trivialnovelle): 

(Fra 12.3.05. Ændret 2.2.11)

 1. Definition: Hvad er en novelle? 
  Skrives af forfattere. En kort historie (ca. 2-7 sider).  Kan ligne virkeligheden, men er opdigtet (= fiktion). Handler kun om én ting/ ét handlingsforløb. Man kender personerne fra starten. Der findes forskellige former for noveller bl.a. traditionelle noveller, novelletter og trivialnoveller:
  Traditionelle noveller: Trivialnoveller:
  • Slutningen er ofte overraskende.
  • Det er tit et seriøst/aktuelt emne, der sætter tanker i gang hos læseren.
  • Indeholder motiv, følelser og runde personbeskrivelser.
  • Findes i novellesamlinger.

   Novellette: 
   Er som en traditionel novelle, men bare kortere (1-2 sider)

  • Ligner virkeligheden, men er overfladisk.
  • Man kan gætte slutningen fra starten.
  • De handler ofte om kærlighed.
  • Emnet behandles PLAT: 
   F.eks. med floskler ("Hun så ind i hans brune øjne") - Eller flad personbeskrivelse.
  • Er ofte delt ind på denne måde:
   a: Problemerne opstår.
   b: Problemerne bliver værre og topper.
   c: Problemerne løses uden dybdegående forklaringer og ofte på en urealistisk måde.
   d: De lever lykkeligt til deres dages ende...
  • Findes ofte i ugeblade.

  Hvordan er denne novelle i forhold til definitionen?

 2. Titel?
 3. Forfatter?
  (Kender du noget til forfatteren? Søg evt. oplysninger om ham/hende!)
 4. Hvilken type novelle er det?
  (Se definitionen! Hvor er den fundet?)
 5. Hvornår er novellen skrevet?
 6. Handling?
  (Giv et referat med dine egne ord! Kronologisk? Springende i tid? Flash back?)
 7. Sæt handlingen ind i BERETTERMODELLEN:
  a: Anslag (fortællingens begyndelse - appetitvækker)
  b: Præsentation (Præsentation af personer, problemer o.a.)
  c: Uddybning af problemet (Hvem er gode? Onde? Forholdet mellem personerne? osv.)
  d: Point of no return (Konflikten må gå sin gang. Der er ingen vej tilbage)
  e: Konfliktoptrapning (Højdepunkt)
  f: Konfliktløsning (Hvordan løses problemerne?)
  g: Udtoning (Slutning)
  (Skriv derefter noget interessant om de forskellige faser! Hvor starter og slutter de?
  Hvor er det mest spændende? Realistisk? Relevant? Osv. osv.)
 8. Hvordan er novellen udformet?
  (Hvis det er en trivialnovelle, så se de 4 faser i definitionen!)
 9. Analyse af tekstens problemer:
  Hvilke problemer rejses i teksten? Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne? 
 10. Tid?
  (Historisk tid? Hvor lang tid strækker handlingen sig over?)
 11. Sted?
  (Hvor foregår handlingen?)
 12. Miljøkarakteristik?
  (Bolig? Mennesker? Samfund?)
 13. Personkarakteristik?
  (Hoved- og bipersoner? Statister? Alder? Udseende? Job? 
  Væremåde? Holdninger? Selvopfattelse? Din opfattelse 
  af personen? O.a.)
 14. Følg hovedpersonen! Gør sådan: Find 5-25 steder hvor personen nævnes! (Måske står der NAVN, HAN, HUN eller JEG?!) Hvert sted skal du undersøge dette: Hvor er personen? Hvem er personen sammen med? Hvad foretager personen sig? Hvordan har personen det? (følelser?) Begrund! Hvad vil personen foretage sig om lidt? Skriv sidetal for hvert sted du undersøger!
  Lav et skema over oplysningerne!
 15. Fortællersynsvinkel?
  (Jeg - fortæller? Alvidende fortæller? Indre? Ydre?)
 16. Hovedtema?
  (Hvad er det vigtigste novellen handler om?)
 17. Sidetemaer?
  (Hvad handler det også om?)
 18. Sproglige virkemidler?
  (Tillægsord? Metaforer? Ironi?  Slang? Floskler? O.a?)
 19. Hvilke følelser kommer frem i novellen?
 20. Hensigt?
  (Hvad er forfatterens budskab? Hvilke personer/handlinger/følelser 
  repræsenterer positive værdier? Negative?)
 21. Spænding? I en novelle udløses spændingen lidt ad gangen, og meget ofte først til sidst. Gør rede for spændingen i denne novelle og lav sidehenvisninger!
 22. Hvad er din vurdering af novellen?
 23. Fortolkning/perspektivering?
  (Modsætninger? Begreber? Hvilke tanker sætter 
  novellen i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt 
  om emnet før? Hvad er din mening?)
 24. Udregn LIX! Vurdér derefter sværhedgraden!

Til toppen af denne side!
TILBAGE TIL START


Roman-analyse:
(Sidst ændret 22.4.10)

 1. Definition: Hvad er en roman? 
  Skrives af forfattere. En lang historie i bogform (Ca. 100-700 sider). KAN ligne virkeligheden, men er opdigtet (= fiktion). Har flere handlingsforløb/kan strække sig over længere tid - man kender ikke alle personer fra starten. Slutningen kan være overraskende.
  Hvordan er denne roman i forhold til definitionen?
 2. Titel?
 3. Hvilken type roman er det?
  (F.eks. historisk, fantasy, romantisk, krimi-, spøgelses-, socialrealistisk.. o.lign.)
 4. Hvilken målgruppe er den skrevet til?
 5. Forfatter?
  (Kender du noget til forfatteren? Søg evt. oplysninger om ham/hende!)
 6. Hvornår er bogen skrevet?
 7. Hvilket forlag?
 8. Handling?
  (Giv et referat med dine egne ord! Kronologisk? Springende i tid? Flash back?)
 9. Analyse af tekstens problemer:
  Hvilke problemer rejses i teksten? Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne? 
 10. Tid?
  (Historisk tid? Hvor lang tid strækker handlingen sig over?)
 11. Sted?
  (Hvor foregår handlingen?)
 12. Miljøkarakteristik?
  (Bolig? Mennesker? Samfund?)
 13. Personkarakteristik?
  (Hoved- og bipersoner? Statister? Alder? Udseende? Job? 
  Væremåde? Holdninger? Selvopfattelse? Din opfattelse 
  af personen? O.a.)
 14. Følg hovedpersonen! Gør sådan: Find 5-25 steder hvor personen nævnes! (Måske står der NAVN, HAN, HUN eller JEG?!) Hvert sted skal du undersøge dette: Hvor er personen? Hvem er personen sammen med? Hvad foretager personen sig? Hvordan har personen det? (følelser?) Begrund! Hvad vil personen foretage sig om lidt? Skriv sidetal for hvert sted du undersøger!
  Lav et skema over oplysningerne!
  Vigtigt! Når du har lavet skemaet, skal du nedenunder vurdere skemaets indhold og skrive noget PERSPEKTIVERENDE,  TOLKENDE og INTERESSANT om personen i forhold til de punkter, du har undersøgt.
 15. Fortællersynsvinkel?
  (Jeg-fortæller? Alvidende fortæller? 
 16. Hovedtema?
  (Hvad er det vigtigste bogen handler om?)
 17. Sidetemaer?
  (Hvad handler den også om?)
 18. Sproglige virkemidler?
  (Tillægsord? Metaforer? Ironi?  Slang? O.a?)
 19. Hensigt?
  (Hvad er forfatterens budskab? Hvilke personer 
  repræsenterer positive værdier? Negative?)
 20. Spænding? I en roman udløses spændingen lidt ad gangen, og meget ofte først til sidst. Gør rede for spændingen i denne roman og lav sidehenvisninger!
 21. Fortolkning/perspektivering?
  (Modsætninger? Begreber? Hvilke tanker sætter 
  bogen i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt 
  om emnet før? Hvad er din mening? Brug evt. punkterne: 9 14 og 16!)
 22. Handlingslinje og spændingskurve?
 23. Udregn LIX! Vurdér derefter sværhedsgraden!
 24. Boganmeldelse til "Opgavebutikkens" opgave 21.

  Bemærk: Det er en god ide , at bruge "Hvide sedler" til arbejdet med romananalyse.

Til toppen af denne side!
TILBAGE TIL START


Tegneserie-analyse: 
(Bruges også til analyse af en enkelt tegning.)

 1. Definition: Hvad er en tegneserie? 
  Består af tegnede billeder. Antallet kan variere meget, men er ofte på 3 eller 9. Handlingen er fortløbende, og personerne er ofte karikerede (= personlige træk overdrives på en sjov måde). Indeholder ofte budskab og morale. Alt kan ske og gør det! Kan indeholde tekst.
  Bemærk: Ét enkelt billede af denne slags kan af og til defineres på samme måde, men kaldes IKKE en serie, blot en HUMORISTISK TEGNING.
  Hvordan er denne tegneserie i forhold til definitionen?
 2. Genre?
  (F.eks. Humoristisk? Dagligdags hændelser? Muskel- superhelte? Politisk? Kærlighed? O.lign)
 3. Titel?
 4. Resumè?
 5. Analyse af tekstens problemer:
  Hvilke problemer rejses i teksten? Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne? 
 6. Personkarakteristik?
  (Alder? Udseende? Job? Væremåde? Holdninger? Selvopfattelse? Din opfattelse af personen? O.a.)
 7. Miljøkarakteristik?
  (Sted: Natur, bygninger, materialer, lugte, lyde. ..o.lign.
  Tid: År, årstid, dato, klokkeslæt o.s.v.).
 8. Afsender - medie - budskab - målgruppe?
 9. Komposition?
  (Frø- fugle- eller normalperspektiv?
  Rammer: Antal? Brudte rammer? Bølgede rammer?
  Afstande: Total, halvtotal, Nær, close up, panorama eller zoom?
  Fartstreger?)
 10. Ordvalg/sprog?
  (Svære ord, slang, bandeord....o.s.v.?)
 11. Virkemidler, herunder farver?
  (Skygger? Sort farve? Andet farvevalg?
 12. Vurdering?
  (Herunder PERSPEKTIVERING!)

  Til toppen af denne side!
  TILBAGE TIL START

Artikel-analyse:
(Sidst ændret 15.2.06)

 1. Definition: Hvad er en artikel: Skrives af journalister. Handler om et bestemt emne. Den beskriver  sandheden (= Nonfiktion). Dog kan der bruges visse HOLDNINGSMARKØRER, ARGUMENTATIONSKNEB, OVER-UNDERDRIVELSER o.a. der viser avisens holdning.  Bygger ofte på fakta, videnskabelige undersøgelser, interviews o. lign. Findes i aviser, fagblade o. lign. Fylder som regel ½-2 sider. Der er ofte billeder til. Den er bygget op på denne måde: Spændingen afsløres fra starten (ofte allerede i overskriften) og uddybes senere. Der bruges spalter, mellemoverskrifter, manchet, billeder o. lign. Artikler er i "familie" med fx LEDERE, KRONIKKER, FAGTEKSTER, ESSAYS  o. lign.
  Hvordan er denne artikel i forhold til definitionen?

 2. Titel/overskrift/emne?
 3. Forfatter/journalist?
  (Er journalistens navn og e-mailadresse nævnt? Hvor? Hvad er navnet? Adressen?)
 4. Hvornår er artiklen skrevet?
 5. Hvor er den fundet?
 6. Referat?
  (Giv et referat med dine egne ord!)
 7. Artiklens opbygning?
  (Spalter? Manchet? Overskrift? Blikfang?  Andet?)
 8. Spænding? I en artikel udløses spændingen med det samme og derefter fortælles om de enkelte detaljer. Gør rede for spændingen i denne artikel og lav henvisninger!
 9. Hvordan er artiklen illustreret? (foto/tegning)
  a: Beskriv billedet!
  b: Hvordan passer billedet og billedteksten med artiklens indhold?
  c: (Er tegnerens/fotografens navn og e-mailadresse nævnt? Hvor? Hvad er navnet? Adressen?)
 10. Hvordan passer overskriften til artiklens indhold?
  a: Er den dækkende?
  b: Er den misvisende?
 11. Hvis artiklen har en manchet, er den så:
  a: Et uddrag af teksten?
  b: Et supplement til teksten?
  c: Et resumé af teksten?
  ( En manchet er en lille tekst med lidt større typer, som ofte uddyber overskriften og fremhæver artiklens emne - står lige under overskriften.) 
 12. Har artiklen mellemoverskrifter, og passer de til afsnittene?
 13. Sproget?
  (Talesprog? Skriftsprog? Hvilke HOLDNINGSMARKØRER, ARGUMENTATIONSKNEB, bruges der? )
 14. Er artiklen:
  a: Et interview?
  b: En notits?
  c: Et referat?
  d: En reportage?
  e: En præsentation?
  f:  I brevform?
 15. Positive/negative ord? 
 16. Er en bestemt ordklasse dominerende i artiklen?
 17. Anvendes der: 
  a: Slang?
  b: Ironi?
 18. Analyse af tekstens problemer:
  Hvilke problemer rejses i teksten? Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne?
 19. Valg:
  Hvilke valg tager hovedpersonen (eller hovedpersonerne) i artiklen? Analyser 1-3 vigtige valg: Er det et godt eller dårligt valg? Er han/hun  alene om at tage valget? Lokkes han/hun? Hvorfor og hvornår tages valget? Hvilken betydning får valget for personens liv? For andre? Ville DU tage det samme valg? Begrund! Har personens alder/køn/uddannelse o.a. en betydning for valget?
   
 20. Er artiklen subjektiv eller objektiv?
 21. Kommunikationssammenhæng:
  a: Afsender?
  b: Budskab?
  c: Modtager? Målgruppe? Er modtager og målgruppe den samme?
 22. Sammenlign teksten med andre tekster du har læst!

Til toppen af denne side!
TILBAGE TIL START


Billedanalyse: 
(Sidst ændret d. 26.4.08)

 1. Se grundigt på billedet!
 2. Hvad er det for en slags billede?
  (F.eks. Tegning? Maleri? Fotografi? Røntgenbillede? Digitalbillede? Reklame? Piktogram? O.lign)
 3. Har billedet en titel? Hvem har lavet det?
 4. Billedets grundbetydning: At lave et billede er en måde at udtrykke sig på. Når man skal analysere et billede, skal man begynde med at beskrive billedet OBJEKTIVT. D.v.s. at man nævner det, man direkte kan se.
  a: Hvad forestiller billedet?
  b: Hvad er der i forgrunden, mellemgrunden og baggrunden?
  c: Hvilke personer er med?
  d: Beskriv disse personer meget nøje! Hvad kan du se? (Påklædning, alder, køn, kropssprog, øvrigt udseende, ansigtsudtryk, hvor befinder personen sig, hvad foretager personen sig osv.?
  e: Er der andre levende skabninger på billedet? (Beskriv disse nøje!)
  f: Farver? Hvilke? Glade? Triste?
  g: Hvilken teknik er brugt til at skabe dette billede? Beskriv teknikken og dens virkning!
 5. Billedets udvidede betydning: Dernæst går man over til det SUBJEKTIVE. De følelser og tanker billedet sætter i gang hos dig og andre:
  a: Hvilke stemninger er der i billedet? (Miljø?)
  b: Hvornår tror du, det er lavet? (År!)
  c: Billedet er en del af en historie. Fortæl historien! Hvad er sket lige før? Hvad sker lige efter? I fremtiden? Er der mere end én historie i billedet? (= Få - eller flertydigt billede?)
  d: Hvor er billedet taget? (Land, by, gade...?)
 6. Privatbetydning: De tanker og følelser som billedet vækker i dig, og som KUN DU kan komme til at tænke på? Under dette punkt kan du sætte billedet i perspektiv.  Hvad betyder det for dig? For andre? For resten af verden? For fremtiden?......Har du set, læst eller hørt om emnet før?
 7. Naturligt eller konstrueret billede? Er det taget ud af virkeligheden, eller er det sat op til formålet?
 8. Afsender? Hvem har skabt billedet?
 9. Målgruppe? Hvem er billedet beregnet til?
 10. Modtager? Hvem modtager/ ser billedet?
 11. Budskabet? Hvad vil skaberen sige med dette billede?
 12. Tekst? Er der tekst? Hvor er den placeret? Hvad menes der med denne? Skrifttype? Størrelse? Virkning?
 13. Perspektiv: Er det fugle- frø- eller normalperspektiv?
 14. Afstand? Total/ halvtotal/nær/close-up?
 15. Det gyldne snit? Gør evt. rede for det gyldne snit? Hvilken betydning har det? Er der andre linjer i billedet, der er værd at fremhæve?
 16. Hvad synes du om billedet?

  Til toppen af denne side!
  TILBAGE TIL START

Folke- og kunsteventyr-analyse

(Sidst redigeret d. 8.10.06)

 1. Definition: Hvad er et eventyr? 
  Der findes mange former for eventyr. 2 af dem er folke- og kunsteventyr. I skemaet herunder kan du se forskellen på disse to:
    Folkeeventyr Kunsteventyr
  Oprindelse
  (= den vigtigste forskel på disse to slags eventyr)
  En anonym mundtligt overleveret fortælling (1200-tallet), der på et tidspunkt er nedskrevet (1600-tallet).
  Blev ofte fortalt af/til almindelige mennesker. De blev brugt til at give almindelige mennesker håb om rigdom og lykke.
  Én bestemt navngiven forfatter, der har bestemt alt (den alvidende fortæller). F.eks. H.C.Andersen - Ofte har man brugt et gammelt folkeeventyr og har skrevet det om til kunsteventyr.
  Komposition Klar kronologisk orden. Der kan være spring i tid (F.eks. flash back) samt flere sidestillede handlingsforløb.
  Fortælleteknik Én handling udløser mekanisk næste handling. Handling beskrives med motiv og følelser.
  Personerne Personerne er flade, ofte delt i onde og gode.
  (Flade: Der bruges ingen eller få ord til at beskrive personen.)
  Personerne er runde. De har følelser og karaktertræk. 
  (Runde: Der bruges mange ord til at beskrive personen. F.eks. tillægsord.
  Sprog Ofte formelsprog, mange gentagelser.
  .......
  Eventyrtræk: F.eks."Der var engang..." - "Og de levede lykkeligt til..." - Tallene 3,6,9 o.a. bruges ofte - 
  Meget lidt formelsprog. Hver forfatter har sit eget sprog.
  ........
  Eventyrtræk: F.eks."Der var engang..." - "Og de levede lykkeligt til..." - Tallene 3,6,9 o.a. bruges ofte - 
       


  Hvordan er dette eventyr i forhold til definitionen?

 2. Titel? 
 3. Forfatter?
 4. Referat?
 5. Hvilken type eventyr er det det?
  (F.eks. Folke- eller kunsteventyr?)
 6. Eventyrtræk?
 7. Personbeskrivelse?
  (Runde eller flade? Hoved- bipersoner? Statister?)
 8. Miljøbeskrivelse?
  (Bolig? Mennesker? Samfund?)
 9. Morale? Hvad kan vi lære af eventyret?
 10. Er der fantasivæsener?
  (Trolde, hekse, drager....)
 11. På hvilke punkter ligner det virkeligheden?
 12. Sted?
  (Hvor foregår handlingen?)
 13. Modsætninger?
  (F.eks. onde/gode?)
 14. Hvilke følelser findes i eventyret?
 15. Hvad kan VI bruge eventyret til?
 16. Fortællersynsvinkel?
  (Alvidende fortæller?) 
 17. Hovedtema?
  (Hvad er det vigtigste eventyret handler om?)
 18. Sidetemaer?
  (Hvad handler det også om?)
 19. Kan det bruges af både børn og voksne?
  (Begrund!)
 20. Hensigt?
  (Hvad er forfatterens budskab? Hvilke personer 
  repræsenterer positive værdier? Negative?)
 21. Fortolkning/perspektivering?
  (Begreber? Hvilke tanker sætter 
  eventyret i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt 
  om emnet før? Hvad er din mening?)
 22. Er der billeder til? Fortæl om dem!
 23. Aktant-modellen: HER
  (Sæt eventyrets personer ind i AKTANT-modellen og find ud af, 
  om eventyret ender lykkeligt. Tænk grundigt over hvordan 
  forholdet er mellem de forskellige personer!)

  ...........................................................................
 24. Lav eventuelt opgave 20 i "Opgavebutikken"! 
 25. Andet?

Til toppen af denne side!
TILBAGE TIL START