Blomsterranke

Arbejd online!

 

Link: www.padlet.com

Her kan I lave en virtuel opslagstavle, hvor I kan være fælles om at lægge tekst, links, billeder o.a. ind.

Peder Møgelvang Pedersen har lavet en rigtig god vejledningsvideo. Se den herunder:


Link: www.smaap.dk

Dette er en meget spændende hjemmeside, som er selvinstruerende for brugere. Der er gode info-videoer og beskrivelser.

Eleverne kan lave : Præsentationer, film/radio, Websider, og computerspil
Målgruppe: Fra 10 år og opefter.


Webquest

Kilde: Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Et webquest er en opgave, der løses via internettet. Grundidéen med en webquest er, at elever/kursister/studerende skal undersøge en problemstilling ud fra en på forhånd defineret rolle.

Ovenstående er uddrag af definitionen af Webquest fra Wikipedia.
Herunder vil jeg vise, hvordan man kan lade sig inspirere til at lave en webquest om H.C.Andersen: (Opgaven kræver en del TID! Jeg bruger både internettet og biblioteket)
Emnet er: “Biografi af H.C.andersen”

1: Eleverne deles ind i 5 basisgrupper med 5 personer I hver.
2: I hver gruppe: Hver elev har en af følgende roller:

a: Barndomsforsker:
b: Seniorforsker:
c: Bibliotekar:
d: Kunstanalytiker:
e: Citatmager:

I klassen er der nu 5 barndomsforskere, 5 seniorforskere osv.

a: Alle 5 barndomsforskere danner en gruppe og skal følgende:

Søg informationer på nettet og i bøger om H.C.Andersens fødsel, barndom og opvækst. Udarbejd derefter ca. 20 spørgsmål (Hvor I kender svaret). Disse spørgsmål/svar skal bruges i basisgruppen senere.

b: Alle 5 seniorforskere danner en gruppe og skal følgende:

Søg informationer på nettet og i bøger om H.C.Andersens voksenliv og død. Udarbejd derefter ca. 20 spørgsmål (Hvor I kender svaret). Disse spørgsmål/svar skal bruges i basisgruppen senere.

c: Alle 5 bibliotekarer danner en gruppe og skal følgende:

Søg informationer på nettet og i bøger om H.C.Andersens forfatterskab. Udarbejd derefter ca. 20 spørgsmål (Hvor I kender svaret). Disse spørgsmål/svar skal bruges i basisgruppen senere.

d: Alle 5 kunstanalytikere danner en gruppe og skal følgende:

Søg informationer på nettet og i bøger om H.C.Andersens forfatterskab og finde nogle illustrationer og billeder, der passer til nogle af hans værker. Vælg derefter ca. 20 billeder/illustrationer og lav et spørgsmål til hvert med et eller to hints til hver (Eleverne skal gætte, hvilket værk billedet illustrerer/I kender svaret). Disse spørgsmål/svar skal bruges i basisgruppen senere.

e: Alle 5 citatmagere danner en gruppe og skal følgende:

Søg informationer på nettet og i bøger om H.C.Andersens forfatterskab. Udarbejd derefter ca. 20 spørgsmål med gode citater fra hans forfatterskab. Eleverne skal gætte hvorfra citaterne stammer. (Hvor I kender svaret). Disse spørgsmål/svar skal bruges i basisgruppen senere.

Nu samles basisgrupperne:
Opgaven er:

Opfind et brætspil hvor alle jeres spørgsmål indgår. Lav det! Tal om hvordan man skal spille! Må man svare på spørgsmål, man selv har været med til at udarbejde? Hvem sidder med svarene? Er der en dommer? Gør meget ud af layout! Der skal være en god spillevejledning til. I skal tænke på alt!

Bemærk:
Når spillene er færdige spiller basisgrupperne (man bytter spil og spiller ikke sit eget.) I denne fase vil man evt. skulle svare på spørgsmål, man selv har været med til at udarbejde.

I denne arbejdsform er alle aktive hele tiden, man får stoffet repeteret flere gange og spillene bliver evalueret, når man spiller. Det giver mulighed for en god klassesnak til sidst. Fx var spillevejledningerne gode nok? Var det sjovt? Lærerigt? Havde vi tænkt på alt? osv


wordle 1

Link: www.wordle.net

På denne side kan I lave opslagstavler med “ordvrimmel” som denne. (Se billedet!)

Der kan ændres i farver, fonts og retning. Man gemmer ved at tage et billede af det eller printe ud. Bemærk: Det kan laves på MAC og PC, ikke på ipad. Den sidste nye version af JAVA er nødvendig.