Analysemodeller

Om at bruge analysemodeller…

Til brugere af mine analysemodeller vil jeg sige følgende: Læg mærke til at jeg gør meget ud af at definere hver genre. Det er vigtigt, at man starter med at finde ud af, hvad teksten er beregnet til, og hvilken genre ens tekst er.  Det vil være en skam at tro på et eventyr som den rene sandhed og at betragte en artikel som det pure opspind. Tillige er det sjovt at kunne kende knivskarp forskel på fx en artikel, en leder, en kronik eller et essay. Eller hvad med at kunne se forskel på et kunsteventyr og et folkeeventyr osv.?

Det er op til DIG at gøre analysen spændende og vedkommende. Det er DIG, der skal udvælge de relevante punkter i analysemodellen og se det, der er specielt for netop den aktuelle tekst. Måske bliver du så grebet af at analysere, at DU finder nogle punkter, som ikke står i analysen?! Brug analysemodellerne som huskesedler og en måde at komme i gang med analysen på! Følg analysens rækkefølge, men vær kritisk undervejs. Fortæl om det, der ER til stede i teksten. Hvis du snakker om det, der IKKE er i teksten, skal det kun være, hvis det er vigtigt for din analyse.  Sørg for at du når hele analysen igennem på en god og sammenhængende måde! Brug ALDRIG ord du ikke selv kan forklare!  Find eksempler i teksten på det du omtaler! Når du fremlægger en analyse, skal du gøre dig umage med at forklare det hele med dine egne ord. Dine ord  skal komme flydende, og det skal ikke lyde, som om du er 100 % bundet til en analysemodel. Du skal gøre dig fri af analysemodellen. Jo grundigere du er, jo oftere du analyserer, jo bedre vil du kunne analysere en hvilken som helst tekst.  Du bliver klog på verden!

Der er forskel på en MUNDTLIG og en SKRIFTLIG analyse. Efter at der nu er både A- og B-prøve i dansk (i “Folkeskolen”) er forskellen udlignet. Man har nu mulighed for at gå meget i dybden med hensyn til analysen, forfatterkendskab, perspektivering og intertekstualitet både ved mundtlig og skriftlig analyse.

Læg mærke til at der er mange genrer. Nogle tekster er en blanding af forskellige genrer. Møder du blandingsgenrer, kan du blot udvælge relevante punkter fra de aktuelle analysemodeller.

I Opgavebutikkens menu til venstre finder du, under “Analysemodeller”,  alle 27 analysemodeller med hver deres genre og genredefinition.

GOD FORNØJELSE!