Emne: “Klokken” – H.C. Andersen

Emne: “Klokken” – H. C. Andersen

Find H.C. Andersens samlede værker her!

Jeg vil her give dig nogle bud på, hvordan du kan arbejde med “Klokken” af H.C.Andersen. “Klokken” er et af de sværeste eventyr/historier, som H.C.Andersen har skrevet. Det kan derfor være lærerigt og interessant at gå i dybden med teksten, det gælder både for hele klasser og elever, der skal arbejde selv. Siden er bygget op, så du kan finde forskellige måder at arbejde på.
Lav en samlet analyse, hvor du bruger alle, eller næsten alle, elementer fra denne side. Gør dig umage med at lave en grundig analyse af selve historien og også perspektivere  væk fra historien i mange retninger.


MålgruppeSærdeles velegnet til overbygningen, gymnasieelever og dansklærerstuderende, men kan også, med en hel del tilpasning,  bruges til yngre elever, fx fra 5. kl., samt som inspiration til dansklærere.

Forforståelse:
1: Hør “Klokken” læst op! Fra www.youtube.com

https://youtu.be/IS39IqIeqD0


Opgaver/ideer til analysearbejdet:

1: Eventyranalyse:
Du kan lave en grundig EVENTYRANALYSE. Du skal bruge ALLE punkter fra  analysemodellen til eventyr.  Læs her!

2: Perspektivering :
“Hulelignelsen” – Platon
Herunder kan du se og høre en gennemgang af Platons hulelignelse. Filmen er fra YouTube og er lavet af Trille Ander(sen) og andre. Det er en god gennemgang, som omtaler den materielle og den åndelige verden. Den kan du bruge i en perspektivering af “Klokken”, som bl.a. handler om at finde den åndelige verden, finde religionen/troen.

Hjælpespørgsmål:
Hvilke konfirmander finder den åndelige verden, den religiøse?
Hvorfor finder ikke alle konfirmander den religiøse verden?
Hvad med de andre folk, fx bagerne?

3: Perspektivering:
“Der wanderer über dem Nebelmeer”- Casper David Friedrick 1818 – oliemalerei. Hænger i “Kunsthalle i Hamborg”.
Dette fantastiske billede kan du perspektivere til. Specielt “slutscenen” i “Klokken” vil være et godt perspektiveringspunkt.

Hjælpespørgsmål:
Hvor er der lighedspunkter? Forskelle?

4: Flere perspektiveringspunkter:
Konfirmation, religion, rig/fattig, bymiljø/natur……
Her er det kun  fantasien, der sætter grænser for gode analyseindlæg.

Hjælpespørgsmål:
Hvordan forholder det sig i “Klokken”? I virkeligheden? I fortiden? I nutiden? Fremtiden?

5: Info om H.C.Andersen:
1: Hvordan forholder han sig til fx konfirmation, religion, forholdet mellem rige og fattige o.lign.
2: Lav henvisninger til andre tekster af H.C.Andersen, fx “Grantræet”, “Toppen og bolden” o. lign.

6: Persongalleri:
Bemærk: Personskildringen i “Klokken” viser mange grunde til ikke at finde den religiøse verden. Tænk over det, beskriv og tag selv stilling…….

Du kan fx gøre følgende:
Del personerne ind i grupper:
1: Konfirmanderne
2: Bagerne
3: Kongesønnen og kejseren
4: Den fattige dreng og kongesønnen
5: “Verdensklokkeren”
5: Osv
Undersøg så, for hver gruppe fx:
Hvor befinder de sig i starten af historien? I slutningen? Hvad foretager de sig undervejs? Hvilke ord bruger de? Hvilke holdninger har de? O.lign.
Hvem vinder? Taber? Hvilken betydning har de i historien? Hvem symboliserer de fra vores virkelige verden? Osv. Lav evt. et skema eller en mind-map.

7: Analyse af genre:
Eventyr eller historie?
Læs min definition af EVENTYR her
Hvordan passer denne tekst ind i i denne definition? Hvor passer den ikke? 

8: Tænk over begrebet: “Klokke”.
Ordet “klokke” forekommer mange steder. Læse definitionen af “Kortprosa” her ! Lav et indlæg om, hvad begrebet“Klokke” betyder i bred forstand.