Gruppearbejde

Flow i undervisningen

Til læreren: For at din undervisning skal lykkes, skal der være flow i undervisningen. Herunder er der 5 gode råd, der kan inspirere dig og hjælpe dig på vej:

1. Målstyret undervisning: Fortæl eleverne, inden arbejdet påbegyndes, hvilke mål der er for undervisningen. Målene skal være klare, konkrete og realistiske. Opstil både mål for faglighed, produkt og arbejdsindsats.

2. Feedback:  Der skal altid være løbende og relevant tilbagemelding om, hvordan man klarer sig i selve arbejdsprocessen og en grundig afslutning af arbejdet fx fremlæggelse med karaktergivning. Der kan være elevinddragelse med: Klassesamtale og fælles vurdering af alle detaljer. Gør dig meget nøje overvejelser over, hvordan du vil evaluere. Informer eleverne, inden arbejdet påbegyndes.

3. Opgaverne for eleverne skal være i passende balance mellem færdigheder og viden på den ene side og udfordringer på den anden. Det må hverken være for svært eller for let. Eleverne skal ikke blive stressede eller kede sig. Læg evt. BEVÆGELSESPAUSER ind, hvis opgaverne er svære, omfattende og langstrakte. Det kan være 5 min. gang på sportspladsen, en omgang “rundt om bordet”/bordtennis eller andet. Sæt TID på pauserne, og bed eleverne om at tage tid med fx deres mobil, så tiden overholdes.

4. Ingen generende faktorer: Fx. passende ro, gode skolemøbler, plads til fordybelse, god omgangstone o. lign.

5. Forståelige og præcise regler/aftaler for arbejdet /aktiviteterne: Hvem skal være hvor? Hvor lang tid har vi til arbejdet? Hvem arbejder sammen med hvem? Hvor kan vi få hjælp? Hvilke hjælpemidler må vi bruge? Hvad skal vi lave? Osv.