“Hvide sedler”

Print skabelon til “hvid seddel

Jeg har undervist i dansk i mange  år. Derfor har jeg ofte bedt mine elever om at læse en bestemt roman til en bestemt dato. I forbindelse med læsningen, og efter læsningen,  har vi haft en masse forskellige  opgaver, både mundtlige, skriftlige og kreative. Det er ofte gået fint. Jeg har imidlertid tit ønsket, at jeg havde en bedre føling med “hvordan det nu gik med læsningen” for den enkelte elev. Derudover har jeg haft et ønske om, at eleverne tog notater undervejs for at bruge dem i “Romananalysen”. Ikke alle elever kan se det vigtige i at tage notater undervejs. Derfor kræver jeg nu, at alle mine elever udfylder “hvide sedler” . Disse udfyldes og afleveres efter hvert kapitel. Jeg noterer i min “sorte bog”, at sedlerne er afleveret. Derefter uddeles de straks til eleverne igen, fordi de skal bruge dem i deres videre arbejde med romanen. Det er et stykke arbejdspapir. Derfor kræver jeg ikke en smuk indskrivning, men blot at det er læseligt. Jeg retter heller ikke stavefejl, men checker kun at alle punkter er udfyldt.
 Jeg får en fin føling med elevernes læsning. Får jeg sedlerne til tiden? I den rigtige rækkefølge? Hvor spændende/interessant synes de, bogen er? osv.

Bemærk: Hvis bogen ikke er inddelt i kapitler, må læreren inddele den og udlevere en oversigt til alle elever. Det er meget vigtigt for lærerens overblik, at alle elever bruger den samme inddeling af bogen.

 

Kopier nedenstående “Hvid seddel”! Sæt den ind i et WordDokument! Ret den så den passer til den bog, I læser! Den skal fylde A5 og evt. kopieres på hvidt papir, deraf navnet. Giv eleverne alle de sedler, de skal bruge, én seddel pr. kapitel,  når bogen udleveres!
Alternativ: Print skabelon til “Hvid seddel”. Link findes øverst på denne side.


 

Tekstarbejde 7. – 9. kl. 
Roman: “De hvide mænd” af Kenneth Bøgh Andersen
…………………………………………………………………………..
1: Dit navn: ____________________________________________________
2: Kapitel nr. og overskrift: 
____________________________________
3: Kapitlets sidetal: ____________________________________________
4: Skriv 3-5 sætninger der fortæller det vigtigste i dette kapitel:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5: Hvad er kapitlets hovedtema? 
______________________________
6: Hvad er det største problem i dette kapitel? 
________________________________________________________________
7: På en skala fra 1-10, hvor det bedste er 10, 
skal du vurdere kapitlet: ____________
.

…………HB/fra 27.10.07……..OPGAVEBUTIKKEN…………


Når eleverne har:
1: Læst bogen
2. Udfyldt alle “hvide sedler” og afleveret dem til læreren.

Og når læreren har:
Rettet og tilbageleveret alle sedler.

Så skal eleverne:
Sætte de rettede sedler i rækkefølge i en mappe.
Så er eleverne klar til at lave romananalysen.

Bemærk: De “Hvide sedler” passer til OPGAVEBUTIKKENS romananalyse.
Sådan:
Pkt. 2: Handlingslinje (Pkt. 22 i analysen)
Pkt. 4: Referat (Pkt. 8 i analysen)
Pkt. 5: Hovedtema (Pkt. 16 i analysen)
Pkt. 6: Fortolkning/perspektivering (Pkt. 21 i analysen)
Pkt. 7: Spændingskurve (Pkt. 22 i analysen)

God læsning
Hanne Blom