Karakterskalaer: 7-trins, 13-skala og ECTS (Europæiske)

D. 1.8.2007 gik vi over til at bruge 7-trins-skalaen fremfor 13-skalaen.

Se den gamle 13-skala, incl. forklaringer her: 13-skalaen

Herunder ser du en oversigt over 7-trins-skalaen, incl. forklaringer, samt 13-skalaen og den europæiske ECTS-skala, til sammenligning i parentes:

12 (= 13-skalaen: 13/11) – (Den europæiske ECTS-skala: A)
Den fremragende præstation: Den fremragende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

10 (= 13-skalaen: 10) – (Den europæiske ECTS-skala: B)
Den fortrinlige præstation: Karakteren gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

7 (= 13-skalaen: 9/8) – (Den europæiske ECTS-skala: C)
Den gode præstation: Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål.

4 (= 13-skalaen: 7) – (Den europæiske ECTS-skala: D)
Den jævne præstation: Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål.

02 (= 13-skalaen: 6) – (Den europæiske ECTS-skala: E)
Den tilstrækkelige præstation: Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

00 (= 13-skalaen: 5/03) – (Den europæiske ECTS-skala: FX)
Den utilstrækkelige præstation: Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

-3 (= 13-skalaen: 00) – (Den europæiske ECTS-skala: F)
Den ringe præstation: Karakteren -3 gives for den helt uacceptable  præstation.