Foto af løbende børn

Karakterskalaer: 7-trins, 13-skala, ECTS (Europæiske) og USA

D. 1.8.2007 gik vi over til at bruge 7-trins-skalaen fremfor 13-skalaen.

Se den gamle 13-skala, incl. forklaringer her: 13-skalaen

1: Herunder ser du en oversigt over 7-trins-skalaen.
2: Nederst på siden ser du en oversigt/oversættelse fra 7-trinsskalaen til 13-skalaen, ETCS (Den europæiske) og den amerikanske.

12
Den fremragende præstation: Den fremragende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

10
Den fortrinlige præstation: Karakteren gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.


Den gode præstation: Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål.


Den jævne præstation: Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål.

02 
Den tilstrækkelige præstation: Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

00 
Den utilstrækkelige præstation: Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

-3 
Den ringe præstation: Karakteren -3 gives for den helt uacceptable  præstation.


Oversigt:

7-trinsskala, 13-skala, ECTS (Europæiske) og den amerikanske.

12, 13-11, A , A
10, 10, B , B+
7, 9-8, C , B
4, 7, D , C+
02, 6, E , C
00, 5-03, FX , F
-3, 00, F , F