Billede

Genreundervisning: Billede

Lærer: Læs min  billedanalyse  her, så er du allerede “klædt godt på” til forståelse af genren: “Billede”.

Undervisningsforløb: (Forløbet kan bruges fra 3. kl. og opefter. Det tilpasses automatisk elevgruppen.)

Forforståelse: Tag en grundig klassesnak om genren “billede”: Hvad er et billede? Hvor kan man finde dem? Hvem har lavet dem?  Hvad bruges de til? Hvordan laves de? Osv.
Lad denne klassesnak være meget elevstyret og lad eleverne bestemme “retningen” på samtalen, når blot det handler om billeder.

Målsætning:
At eleverne forstår genren: “Billede”.
At de kan forstå og analysere et billede.
At de selv kan skabe et eller flere billeder.
At eleverne kan perspektivere ud fra et billede og kan forstå billeders betydning og sandhedsværdi.

Det vil være godt:
Hvis eleverne føler, at de lærer noget.
Hvis de er motiverede.
Hvis de føler glæde og medejerskab til opgaverne.
At alle arbejder godt.
Hvis der er flow i undervisningen.
Hvis det gode samspil virker.

Gruppedannelse:
Hvis eleverne skal deles i hold? Læs mere her!

De 3 opgaver:
1: Find et “stort” billede og snak om det i fællesskab. “Tøm det for indhold”! Snak om så mange elementer fra billedeanalysen, som I “kan holde til”! Det skal være en motiverende samtale. Den må ikke vare længere, end eleverne kan holde til og samtidig bevare motivationen.

2: I grupper eller alene: Skriftlig opgave: Analysér et billede. Brug hele billedanalysen! Opgaven renskrives og afleveres/mailes. Forbered også en fremlæggelse, der varer mindst 12 min. Læg meget vægt på perspektiveringen. Brug evt. POWERPOINT og/eller www.padlet.com

3:

Se denne lille film! Lad jer inspirere til at SKABE ET BILLEDE! Beskriv/fortæl om jeres ide til billedet, inden I går i gang!

Andre opgaver:
1: Gå til:  Min BLOG om Picasso/Guernica.  Her! Der blev lavet 2 billeder af Picassos Guernica: Hvis du klikker på menuens punkter: August, september og november finder du: Beskrivelse af undervisningsforløbet, billeder af de 2 udgaver af Guernica, beskrivelse af de 2 brugte teknikker og info om Picasso.
Bloggen kan inspirere jer til at samarbejde om at skabe billeder med de 2 teknikker.

Evaluering:
Generelt om evaluering. Læs her!
I denne opgave vil vil jeg anbefale, at der gives karakter/vurdering i:
1: DE 3 OPGAVER: Nr. 2 og 3
2: ANDRE OPGAVER: Nr. 1: Der afholdes en fernisering, når billederne udstilles.