Billedanalyse

 

 

 • Se grundigt på billedet!
 • Hvad er det for en slags billede?
  (F.eks. Tegning? Maleri? Fotografi? Røntgenbillede? Digitalbillede? Reklame? Piktogram? O.lign)
 • Har billedet en titel? Hvem har lavet det?
 • Billedets grundbetydning: At lave et billede er en måde at udtrykke sig på. Når man skal analysere et billede, skal man begynde med at beskrive billedet OBJEKTIVT. D.v.s. at man nævner det, man direkte kan se.a: Hvad forestiller billedet?
  b: Hvad er der i forgrunden, mellemgrunden og baggrunden?
c: Hvilke personer er med?
  d: Beskriv disse personer meget nøje!
  (Hvad kan du se: Påklædning, alder, køn, kropssprog, øvrigt udseende, ansigtsudtryk, hvor befinder personen sig, hvad foretager personen sig osv.?
  e: Er der andre levende skabninger på billedet? (Beskriv disse nøje!)
  f: Farver? Hvilke? Glade? Triste?
  g: Hvilken teknik er brugt til at skabe dette billede? Beskriv teknikken og dens virkning!
 • Billedets udvidede betydning: Dernæst går man over til det SUBJEKTIVE. De følelser og tanker billedet sætter i gang hos dig og andre:
  a: Hvilke stemninger er der i billedet?
  (Miljø?)
  b: Hvornår tror du, det er lavet?
  (År!)
  c: Billedet er en del af en historie. Fortæl historien! Hvad er sket lige før? Hvad sker lige efter? I fremtiden? Er der mere end én historie i billedet?
  (= Få – eller flertydigt billede?)
  d: Hvor er billedet taget?
  (Land, by, gade…?)
 • Privatbetydning: De tanker og følelser som billedet vækker i dig, og som KUN DU kan komme til at tænke på? Under dette punkt kan du sætte billedet i perspektiv.  Hvad betyder det for dig? For andre? For resten af verden? For fremtiden? Har du set, læst eller hørt om emnet før?
 • Naturligt eller konstrueret billede? Er det taget ud af virkeligheden, eller er det sat op til formålet?
 • Afsender? Hvem har skabt billedet?
 • Målgruppe? Hvem er billedet beregnet til?
 • Modtager? Hvem modtager/ ser billedet?
 • Budskabet? Hvad vil skaberen sige med dette billede?
 • Tekst? Er der tekst? Hvor er den placeret? Hvad menes der med denne? Skrifttype? Størrelse? Virkning?
 • Perspektiv: Er det fugle- frø- eller normalperspektiv?
 • Afstand? Total/ halvtotal/nær/close-up?
 • Det gyldne snit? Gør evt. rede for det gyldne snit? Hvilken betydning har det? Er der andre linjer i billedet, der er værd at fremhæve? Begrund!
 • Hvad synes du om billedet?