Novelle-analyse

 

 • Definition:
  Hvad er en novelle?

  Skrives af forfattere. En kort historie (ca. 2-7 sider). Kan ligne virkeligheden, men er opdigtet (= fiktion). Handler kun om én ting/ ét handlingsforløb. Man kender personerne fra starten.
  Der findes forskellige former for noveller bl.a. traditionelle noveller, novelletter og trivialnoveller:

  Traditionel novelle:
  – Slutningen er ofte overraskende.
  – Det er tit et seriøst eller aktuelt emne, der sætter tanker i gang hos læseren.
  – Indeholder motiv, følelser og “Runde” personbeskrivelser (= Der bruges mange ord til at beskrive personerne.)
  – Findes bl.a. i novellesamlinger.

  Novellette:
  Defineres som en traditionel novelle, men er kortere (1-2 sider).

  Trivialnovelle:
  – Ligner virkeligheden, men er overfladisk.
  – Man kan gætte slutningen fra starten.
  – De handler ofte om kærlighed.
  – Emnet behandles “plat”.
  (fx med floskler: “Hun så ind i hans brune øjne” eller der bruges “flade” personbeskrivelser, dvs. der bruges ingen eller få ord til at beskrive personerne.)

  – Novellen kan ofte deles ind på denne måde:
  a: Problemerne opstår.
  b: Problemerne bliver værre og værre og “topper”.
  c: Problemerne løses uden dybdegående forklaringer og ofte på en urealistisk måde.
  d: De lever lykkeligt til deres dages ende.

  – Findes ofte i ugeblade.

  Hvordan er denne novelle i forhold til definitionen?


 • Titel?
 • Forfatter?
  (Kender du noget til forfatteren? Søg evt. oplysninger om ham/hende!)
 • Hvilken type novelle er det?
  (Se definitionen! Hvor er den fundet?)
 • Hvornår er novellen skrevet?
 • Handling?
  (Giv et referat med dine egne ord! Kronologisk? Springende i tid? Flash back?)Sæt handlingen ind i BERETTERMODELLEN:
  a: Anslag
  (fortællingens begyndelse – appetitvækker)
  b: Præsentation
  (Præsentation af personer, problemer o.a.)
  c: Uddybning af problemet
  (Hvem er gode? Onde? Forholdet mellem personerne? osv.)
  d: Point of no return
  (Konflikten må gå sin gang. Der er ingen vej tilbage)
  e: Konfliktoptrapning
  (Højdepunkt)
  f: Konfliktløsning (Hvordan løses problemerne?)
  g: Udtoning
  (Slutning)
  (Skriv derefter noget interessant om de forskellige faser! Hvor starter og slutter de? 
Hvor er det mest spændende? Realistisk? Relevant? Osv. osv.)
 • Hvordan er novellen udformet?
  (Hvis det er en trivialnovelle, så se de 4 faser i definitionen!)
 • Analyse af tekstens problemer:
  Hvilke problemer rejses i teksten? Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne?
 • Tid?
  (Historisk tid? Hvor lang tid strækker handlingen sig over?)
 • Sted?
  (Hvor foregår handlingen?)
 • Miljøkarakteristik?
  (Bolig? Mennesker? Samfund?)
 • Personkarakteristik?
  (Hoved- og bipersoner? Statister? Alder? Udseende? Job? 
Væremåde? Holdninger? Selvopfattelse? Din opfattelse 
af personen? O.a.)
 • Følg hovedpersonen! Gør sådan:
  Find 5-25 steder hvor personen nævnes!
  (Måske står der NAVN, HAN, HUN eller JEG?!)
  Hvert sted skal du undersøge dette: Hvor er personen? Hvem er personen sammen med? Hvad foretager personen sig? Hvordan har personen det? (følelser?) Begrund! Hvad vil personen foretage sig om lidt? Skriv sidetal for hvert sted du undersøger!
  Lav et skema over oplysningerne!
  Derefter skriver du noget perspektiverende, analyserende og beskrivende om personerne, ud fra dine notater.
 • Fortællersynsvinkel?
  (Jeg – fortæller? Alvidende fortæller? Indre? Ydre?)
 • Hovedtema?
  (Hvad er det vigtigste novellen handler om?)
 • Sidetemaer?
  (Hvad handler det også om?)
 • Sproglige virkemidler?
  (Tillægsord? Metaforer? Ironi?  Slang? Floskler? O.a?)
 • Hvilke følelser kommer frem i novellen?
 • Hensigt?
  (Hvad er forfatterens budskab? Hvilke personer/handlinger/følelser 
repræsenterer positive værdier? Negative?)
 • Spænding? I en novelle udløses spændingen lidt ad gangen, og meget ofte først til sidst. Gør rede for spændingen i denne novelle og lav sidehenvisninger!
 • Hvad er din vurdering af novellen?
 • Fortolkning/perspektivering?
  (Modsætninger? Begreber? Hvilke tanker sætter 
novellen i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt 
om emnet før? Hvad er din mening?) Læs om perspektivering!
 • Udregn LIX! Vurdér derefter sværhedgraden!