Læserbrev-analyse

 

 • Definition:
  Hvad er et læserbrev?
  Det er udformet som et brev med TIL…og FRA… Skrives af en person, som vil udtrykke sin mening om et emne. Handler som regel om ét bestemt emne, som kan være alle emner. Forefindes i aviser, blade og på nettet. Ofte er det henvendt til bestemte navngivne personer og kræver et svar tilbage. Det er ofte meget følelsesladet. Det er en  kortfattet tekst på 1/3 til 1/2 side.

  Hvordan er dette læserbrev i forhold til definitionen? • Titel/overskrift/emne?
 • Hvem har skrevet det?
 • Hvem er det skrevet til?
 • Hvornår er det skrevet?
 • Hvor er det fundet?
  (Hvilken avis eller andet?)
 • Referat?
  (Giv et referat med dine egne ord! Hvilke holdnings- eller referatmarkører er der i brevet?)
 • Læserbrevets opbygning?
  (Indledning? Hovedsynspunkt? Argumenter? Løsningsforslag? Afslutning?)
 • Hvordan passer overskriften til brevets indhold?
  a: Er den dækkende?
  b: Er den misvisende?
 • Hvordan er teksten?
  a: Svær/ let at forstå?
  b: Aktuel?
 • Sproget?
  (Talesprog? Skriftsprog? Følelsesord? Bandeord? Svære ord? Osv))
 • Positive/negative ord?
 • Er en bestemt ordklasse dominerende i brevet?
 • Anvendes der:
  a: Slang?
  b: Ironi?
 • Analyse af tekstens problemer:
  Hvilke problemer rejses i teksten? Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne?
 • Er brevet subjektivt eller objektivt?
 • Kommunikationssammenhæng:
  a: Afsender?
  b: Budskab?
  c: Modtager? Målgruppe? Er modtager og målgruppe den samme?
 • Hvad synes du om læserbrevet? Begrund!
 • Sammenlign teksten med andre tekster du har læst!