Fagtekstanalyse

 

Definition:
Fagteksterne er en stor gruppe på biblioteket, hos boghandlere og i øvrige medier. Det er non-fiktion. D.v.s. at det ikke er opdigtet. Fagtekster bliver brugt til at beskrive et hvilket som helst emne, der findes. Det kan være indenfor alle faggrupper. Når man fagligt beskriver et emne, holder man sig til sandheden, som man kender den. Ofte bygger teksten på videnskabelige undersøgelser, interviews, iagttagelser, praktisk viden, erfaring, forsøg o. lign. De er skrevet af eksperter. Der findes fagtekster mange steder f.eks. kan nævnes: Skolebøger, opslagsbøger, hobbybøger, emnebøger, fagtidsskrifter o.a. Bemærk at dokumentarprogrammer, nyhedsprogrammer, undervisningsfilm o.lign. også indeholder faglighed.

Andre genrer der ligner faglige tekster og ofte beskriver sandheden om et emne: Artikler, kronikker o.a.

Hvordan er denne tekst i forhold til definitionen?
Vurdér alle detaljer!


 • Titel/overskrift/emne?
 • Forfatter? Kan man kontakte forfatteren fx med email?(Undersøg sandhedsværdien! Hvilken baggrund og forudsætning har forfatteren haft for at skrive denne tekst?)
 • Hvornår er teksten skrevet?
  (Hvad bygger den på? Undersøgelser? Interviews? Andet?)
 • Hvor er den fundet? Hvornår?
 • Referat? Indhold?
  (Giv et referat med dine egne ord!)
 • Tekstens opbygning?
  (Bogform: Hvordan er bogen bygget op? Artikel: Spalter? Manchet? Overskrift? Blikfang? Levende billeder? Andet?)
 • Spænding? Er teksten interessant? Vedkommende? Skræmmende?
  (Udløses “spændingen med” det samme? Redegøres der for de enkelte detaljer. Lav henvisninger!)
 • Hvordan er teksten illustreret?
  (Foto/tegning/levende billeder?)
  a: Beskriv det hele!
  b: Hvordan passer det hele sammen?
  c: Er tegnerens/fotografens navn og e-mailadresse nævnt? Hvor? Hvad er navnet? Adressen?
 • Hvordan passer overskriften/overskrifterne til tekstens indhold?
  a: Er de(n) dækkende?
  b: Er de(n) misvisende?
 • Er teksten i artikelform, så:
  Hvis artiklen har en manchet, er den så:
  a: Et uddrag af teksten?
  b: Et supplement til teksten?
  c: Et resumé af teksten?
  ( En manchet er en lille tekst med lidt større typer, som ofte uddyber overskriften og fremhæver artiklens emne – står lige under overskriften.)
 • Har teksten mellemoverskrifter, og passer de til afsnittene? Er teksten delt ind i kapitler?
 • Sproget?
  (Talesprog? Skriftsprog? Videnskabelige ord? Fagudtryk? )
 • Positive/negative ord?
 • Analyse af tekstens indhold:
  Hvad er tekstens kerne? Hvad er hovedbudskabet? Hvilke emner nævnes i teksten? Hvordan beskrives de?  Hvad kan vi lære af denne fagtekst?
 • Undersøg evt. valg:
  Hvilke valg anbefales det at tage i teksten?
  Analyser 1-3 vigtige valg:
  Hvilken betydning får valget for dig? For os? For andre? Ville DU tage det samme valg? Begrund!
 • Er artiklen subjektiv eller objektiv?
 • Kommunikationssammenhæng:
  a: Afsender?
  b: Budskab?
  c: Modtager? Målgruppe? Er modtager og målgruppe den samme?
 • Sæt teksten i perspektiv! Sammenlign teksten med andre tekster du har læst! Vurder tekstens indhold med den omgivende verden!
 • Andet?