Juleemne: “Den lille pige med svovlstikkerne” – H. C. Andersen

Juleemne:
“Den lille pige med svovlstikkerne” – H. C. Andersen

Find H.C. Andersens samlede værker her!


 

MålgruppeSærdeles velegnet til overbygningen, men kan også, med tilpasning,  bruges til yngre elever, fx fra 5. kl.

Forforståelse:
1: Hør Bodil Jørgensen læse eventyret op:

Eleverne skal deles ind i grupper: Læs mere her!

Evaluering: Der bruges både LØBENDE og AFSLUTTENDE evaluering. 
Når de enkelte grupper har fremlagt, foregår følgende:
1: Læreren stiller opklarende og uddybende spørgsmål til gruppen.
2: Eleverne stiller spørgsmål til gruppen.
3: Alle elever giver deres bud på en karakter fra 7-trinsskalaen.
4: Læreren giver nu en endelig karakter, som bygger på: Gruppens fremlæggelse, det faglige niveau, kreativiteten, klassesamtalen og den løbende evaluering. Der gives ROS og RIS. Bemærk: Som udgangspunkt får alle elever den samme karakter. Der kan være undtagelser, hvis enkelte elever “stikker ud” positivt eller negativt. Det er alene lærerens vurdering. Læs mere her!


 

Gruppeopgaver:

Hold 1: (De analyserende):

Eventyranalyse:
I skal lave en grundig EVENTYRANALYSE. I skal bruge ALLE punkter fra  analysemodellen til eventyr.  Læs her! I skal forberede og øve jer på en fremlæggelse på mindst 10-12 min, hvor I:

1: Læser/fremlægger jeres analyse. (Sørg for at have god kontakt med klassen! Øjenkontakt!)
2: Fortæller om jeres samarbejde!
3: Efter fremlæggelsen skal I svare på spørgsmål fra klassen og (lærerens navn).

Bemærk: Lav fremlæggelsen spændende med f.eks. billeder på smartboardet eller andet kreativt! Alle skal deltage i fremlæggelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet og arbejdsindsats. Mundtlig opgave. Skal ikke afleveres til læreren.
_____________________________________________________
Hold 2: (De kreative):

Plakat/collage:
I skal lave en meget, meget flot plakat/collage om eventyret ”Den lille pige med svovlstikkerne.” Se evt. på alle plakaterne på biblioteket, nettet, billedet her på siden eller andre steder. Få ideer til hvordan I vil bygge jeres plakat/collage op. I skal forberede og øve jer på en fremlæggelse på mindst 10-12 min, hvor I:
1: Fortæller om/viser jeres plakat! (Sørg for at have god kontakt med klassen! Øjenkontakt!)
2: Fortæller om jeres samarbejde!
3: Efter fremlæggelsen skal I svare på spørgsmål fra klassen og (lærerens navn).

Bemærk: Lav fremlæggelsen spændende og kreativ! Alle skal deltage i fremlæggelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet og arbejdsindsats. Opgaven skal hænges op i klassen.

_____________________________________________________
Hold 3: (De oplæsende):

Oplæsning:
I skal læse eventyret op. I skal forberede og øve jer på en oplæsning af teksten, hvor I:
1: Læser op! (Passende tempo. Sørg for at have god kontakt med klassen! Øjenkontakt!)
2: Fortæller om jeres samarbejde!
3: Efter fremlæggelsen skal I svare på spørgsmål fra klassen og (lærerens navn).

Bemærk: Lav oplæsningen spændende/hyggelig med f.eks. stearinlys eller andet kreativt! Alle skal deltage i fremlæggelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet og arbejdsindsats.

_____________________________________________________
Hold 4: (De undersøgende):

Info om H.C.Andersen:
I skal lave en tekst til oplæsning om H.C.Andersen (og hans liv og virke) på max. 3 sider i str. 12 eller 14. I må ikke bruge COPY PASTE, men I må søge information alle vegne. I skal forberede og øve jer på en fremlæggelse på mindst 10-12 min, hvor I:
1: Læser jeres tekst op! (Sørg for at have god kontakt med klassen! Øjenkontakt!)
2: Fortæller om jeres samarbejde!
3: Efter fremlæggelsen skal I svare på spørgsmål fra klassen og (lærerens navn).

Bemærk: Lav fremlæggelsen spændende med f.eks. billeder på smartboardet eller andet kreativt! Alle skal deltage i fremlæggelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet og arbejdsindsats. Opgaven skal IKKE afleveres til læreren.
(Brug evt. Powerpoint eller Prezi til fremlæggelsen.) Prezi her!
_____________________________________________________
Hold 5: (It-nørderne):

Padlet-væg:
I skal lave en flot padlet-væg med tekst og billeder om: ”Den lille pige med svovlstikkerne”, H.C.Andersen, mindst 2 HAIKUDIGTE o.a. Undersøg hvad Padlet kan! I skal forberede og øve jer på en fremlæggelse på mindst 10-12 min, hvor I:
1: Fortæller om jeres padlet! (Sørg for at have god kontakt med klassen! Øjenkontakt!)
2: Fortæller om jeres samarbejde!
3: Efter fremlæggelsen skal I svare på spørgsmål fra klassen og (lærerens navn).

Bemærk: Lav fremlæggelsen spændende, grundig og flot! Alle skal deltage i fremlæggelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet og arbejdsindsats.

Væggen findes her! (lav en padlet-væg her: www.padlet.com og skriv navnet på den herunder til elevernes brug)
______________________________________________________
Lav en tids- og indholdsplan til eleverne: Se FLOW i undervisningen! Følg  alle punkterne! Tænk også over “Det gode samspil“.
Planen indeholder: Hvornår arbejder vi? Fremlæggelser? osv.

Andre opgaver:
1: Se denne moderne udgave af eventyret og lav en sammenligning med det originale eventyr. Brug denne sammenligning til en grundig perspektivering, hvor I gør rede for bl.a. Hvad kan vi bruge eventyret til i dag? Hvad betyder ting som: “julen,  familien, hygge, tryghed” o. lign. for mennesker i al almindelighed?

Bemærk: Ikke alle grupper bliver færdige på samme tid. Hav derfor ekstraopgaver klar  til “de hurtige”:
Fx: