Juleevangeliet

Juleemne: “Juleevangeliet”

Målgruppe: Særdeles velegnet til overbygningen/gymnasiet/lærerseminariet, men kan også, med tilpasning,  bruges til yngre elever, fx fra 5. kl.

Forforståelse:

1: Find “juleevangeliet” i Bibelen: Lukasevangeliet kapitel 2 vers 1-20
2: Gå ind på Youtube og find en udgave, der bliver oplæst. Der findes en del. Vælg fx en af disse: Ib Schønberg, De nattergale, Lego, Disney….
3: Find teksten på dansk. Brug evt. GoogleFolkekirken.dk

Læs, hør og se evangeliet. Tal om det, indtil I kender historien godt. Print evt. teksten ud!

Eleverne skal deles ind i grupper: Læs mere her!

Evaluering: Der bruges både LØBENDE og AFSLUTTENDE evaluering
Når de enkelte grupper har fremlagt, foregår følgende:
1: Læreren stiller opklarende og uddybende spørgsmål til gruppen.
2: Eleverne stiller spørgsmål til gruppen.
3: Alle elever giver deres bud på en karakter fra 7-trinsskalaen.
4: Læreren giver nu en endelig karakter, som bygger på: Gruppens fremlæggelse, det faglige niveau, kreativiteten, klassesamtalen og den løbende evaluering. Der gives ROS og RIS. Bemærk: Som udgangspunkt får alle elever den samme karakter. Der kan være undtagelser, hvis enkelte elever “stikker ud” positivt eller negativt. Det er alene lærerens vurdering. Læs mere her!


Gruppeopgaver:

Hold 1: (De analyserende):

Tekstanalyse:
I skal lave en grundig ANALYSE. I kan bruge udvalgte punkter fra  analysemodellerne til eventyr og novelle.  Læs her! I skal forberede og øve jer på en fremlæggelse på mindst 10-12 min, hvor I:

1: Læser/fremlægger jeres analyse. (Sørg for at have god kontakt med klassen! Øjenkontakt!)
2: Fortæller om jeres samarbejde!
3: Efter fremlæggelsen skal I svare på spørgsmål fra klassen og læreren.

Bemærk: Lav fremlæggelsen spændende med f.eks. billeder på smartboardet eller andet kreativt! Alle skal deltage i fremlæggelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet og arbejdsindsats. Mundtlig opgave. Skal ikke afleveres til læreren.
_____________________________________________________
Hold 2: (De kreative):

Plakat/collage:
I skal lave en meget, meget flot plakat/collage om teksten ”Juleevangeliet.” Se evt. på alle plakaterne på biblioteket, nettet, billedet her på siden eller andre steder. Få ideer til hvordan I vil bygge jeres plakat/collage op. I skal forberede og øve jer på en fremlæggelse på mindst 10-12 min, hvor I:
1: Fortæller om/viser jeres plakat! (Sørg for at have god kontakt med klassen! Øjenkontakt!)
2: Fortæller om jeres samarbejde!
3: Efter fremlæggelsen skal I svare på spørgsmål fra klassen og læreren.

Bemærk: Lav fremlæggelsen spændende og kreativ! Alle skal deltage i fremlæggelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet og arbejdsindsats. Opgaven skal hænges op i klassen.

_____________________________________________________
Hold 3: (De oplæsende):

Oplæsning:
I skal læse evangeliet op. I skal forberede og øve jer på en oplæsning af teksten, hvor I:
1: Læser op! (Passende tempo. Sørg for at have god kontakt med klassen! Øjenkontakt!)
2: Fortæller om jeres samarbejde!
3: Efter fremlæggelsen skal I svare på spørgsmål fra klassen og læreren.

Bemærk: Lav oplæsningen spændende/hyggelig med f.eks. stearinlys eller andet kreativt! Alle skal deltage i fremlæggelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet og arbejdsindsats.

_____________________________________________________
Hold 4: (Gruppe- og klasseopgave:)

I skal opføre evangeliet og kan bruge Dogmeprincippet:
Brug forhåndenværende personer, rekvisitter og materialer.

Planlæg arbejdet med alle detaljer: Hvem skal have de forskellige roller? Hvordan skal scenen se ud? Hvilke rekvisitter skal bruges?

Lav scenen og andet klar! Aftal med læreren og klassen, hvornår I kan øve jer på skuespillet. Opfør det evt. for forældrene, andre elever, pensionistklubben el. lign.

Bemærk: Lav det hele så sjovt og seriøst som muligt. Alle skal, så vidt muligt, deltage i fremførelsen. I får karakter for: Indhold, kreativitet og arbejdsindsats. Opgaven skal vurderes af læreren.

_____________________________________________________
Hold 5: (Klassesamtale):

Klassesamtale om evangeliet og julen.

Inden Samtalen begynder skal I:
a: Udarbejde nogle spørgsmål til samtalen, som I gerne vil have, I taler om.
b: Tænk over og lav stikord til jeres egne meninger om emnet.
C: Til læreren: Du skal beslutte om samtalen skal være elev- eller lærerstyret eller en blanding.

Bemærk: Lav samtalen spændende, grundig, personlig og flot! Alle skal, helst, deltage i samtalen/have ordet. Snak om til sidst: Hvad fik I ud af samtalen?


______________________________________________________
læreren: Lav en tids- og indholdsplan til eleverne: Se FLOW i undervisningen! Følg  alle punkterne! Tænk også over “Det gode samspil“.
Planen indeholder: Hvornår arbejder vi? Fremlæggelser? osv.

Andre opgaver:
1: Gå i kirke sammen og hør evangeliet! Lav evt. en aftale med den lokale præst!
2: Pynt klassen op til jul!
3: Hold en julefrokost sammen. Fx. sammenskudsgilde, hvor hver især tager noget med.
4: “Nissevenner”: Hver person skal aflevere en eller flere julegaver til en “hemmelig person” i klassen. Dagen før ferien skal alle gætte, hvem der var deres hemmelige ven.