Hjemmesideanalyse

 

 • Definition:
  Hvad er en hjemmeside (website)? Hjemmesider findes på Internettet. Skrives/laves/redigeres af en webmaster. Det kan være en professionel webmaster = en der får penge for at lave den, eller det kan være almindelige private folk. Den bestilles eller laves af  folk, som vil aflevere et budskab eller en information. Det kan også være reklame for et produkt eller en ydelse. Kan handle om  ét bestemt eller flere emner, som kan være alle emner. Teksten kan være kort eller lang.  Kan indeholde brudstykker af andre genrer f.eks. tegninger, fotos, digte, artikler.. osv. Den indeholder ofte en masse computerskabte effekter, såsom animerede gif-filer, gæstebøger, links, YouTube-film  o.a.

  Hvordan er denne hjemmeside (website) i forhold til definitionen? • Hvad hedder hjemmesiden? Hvad er hjemmesideadressen? Hvilken nationalitet har den?
 • Hvilket program er den lavet i?
 • Hvem er webmaster? Er webmasterens mailadresse nævnt? Hvad er den?
 • Hvad handler hjemmesiden om?
 • Hvornår er hjemmesiden lavet? Hvornår er den sidst redigeret?
 • Indhold af hjemmesiden?
  (Nævn ALLE hjemmesidens elementer! Er den stor eller lille? Er den på mere end 1 side? Hvor mange?)
 • Hjemmesidens opbygning?
  (Hvilke computerskabte elementer indeholder den? Overskrift? Blikfang? Layout? Andet? Se definition!)
 • Er hjemmesiden illustreret?
  (foto/tegning)
  a: Beskriv billedet/billederne!!
  b: Hvordan passer billedet og billedteksten med hjemmesidens indhold?
 • Hvordan passer overskriften til hjemmesidens indhold?
  a: Er den dækkende?
  b: Er den misvisende?
 • Hvordan er teksten?
  a: Lang og indviklet?
  b: Spændende?
  c: Andet?
 • Er hjemmesiden inddelt i afsnit, og har den mellemoverskrifter, som passer  til afsnittene?
 • Sproget?
  (Talesprog? Skriftsprog? )
 • Positive/negative ord?
 • Er en bestemt ordklasse dominerende i hjemmesiden?
 • Anvendes der:
  a: Slang?
  b: Ironi?
  c: Reklameord?
  d: Andet?
 • Analyse af hjemmesidens emner/problemer:
  Hvilke problemer/emner nævnes i teksten? Er der en løsning/forklaring på dem? Tror du på løsningen/forklaringen? Vil den sælge et produkt?
 • Hvad kan du bruge siden til? Hvad kan andre bruge siden til?
 • Er hjemmesiden subjektiv eller objektiv?
 • Kommunikationssammenhæng:
  a: Afsender?
  b: Budskab?
  c: Modtager? Målgruppe? Er modtager og målgruppe den samme?
 • Hvad synes du om hjemmesiden? Begrund!
 • Sammenlign hjemmesiden med andre “tekster” du har læst, set, lavet…..!