Kortprosa-analyse

 

Definition:

1:
Kortprosa er skønlitteratur. Det er opdigtede tekster, skrevet i prosa. Længden kan være fra ét ord til flere sider. Det er en blandingsgenre, som fx kan ligne: Novelletter (= korte noveller), essays, og prosadigte m.fl.

For denne genre gælder:

a: Teksten er kort og koncentreret og fokuserer på “øjeblikke” fremfor “handlingsforløb”.

b: Der kan være ÅBNE SLUTNINGER.

c: Der er 2 slags kortprosa: Realistiske og fantastiske.

d: Der SKAL læses og tolkes mellem linjerne. Dvs. der er “TOMME PLADSER”.

e: Der er en klar pointe i teksten.

f: Kortprosa kan fastfryse “øjeblikke” og vende “op og ned” på VÆSENTLIGT og UVÆSENTLIGT.

g: Begynder “in media res”dvs. “lige på og hårdt”. 

h: Vil ofte “vise” noget fremfor at “fortælle” noget.


2: Hvordan er denne tekst i forhold til definitionen?

3: Hvem er forfatteren?
(Kender du noget til forfatteren?)

4: Handlingsreferat eller resumé?

5: Hvad er det centrale i teksten?
(Grundig begrundelse.)

6: Er det en realistisk eller fantastisk tekst?
(Realistisk= opdigtet, men ligner virkeligheden – fantastisk= indeholder fx hekse, trylleri eller andre lignende elementer)

7: Hvilken pointe er der i teksten?

8: Starter teksten” in media res”?
(= lige på og hårdt)

9: Er der en “åben slutning”?

10: Hvad kan du læse mellem linjerne? Gør rede for nogle “tomme pladser”.

11: Perspektivering:

a: Hvilke andre genrer ligner teksten?
(Begrund!)

b: Intertekstualitet: Har du set, hørt eller læst om emnet før?
(meget grundig besvarelse).

c: Hvad er din egen grundige vurdering af teksten.