Da/der?

Enkelte elever har svært ved at kende forskel på ordene:
DA og DER.

 

I arbejdet med dette emne har jeg brugt enkelte informationer fra www.ordnet.dk Denne hjemmeside kan anbefales, hvis man søger info om det danske sprog. Brug søgefeltet!
………..

Når man skal gå dybere ind i dette problem, kan man fokusere på flere ting:

1: Kan eleverne HØRE forskel på ordene?
2: Kender de BETYDNINGEN af ordene?
3: Hvordan er REGLERNE for brug af ordene?

Opgaver:
Ad 1: Kan eleverne HØRE forskel på ordene?

Læs disse 10 sætninger op for eleverne ad 2 omgange: Først med almindeligt talesprog, derefter med overdreven tydelig udtale af ordene DA og DER.
Eleverne skal skrive, om der bruges DA eller DER i sætningerne. Når læreren retter elevernes notater, er det tydeligt, om de kan høre forskel.

10 sætninger:
1: Det var dengang, da jeg var ung. (da)
2: Der står et træ i haven. (der)
3: Det var da helt forkert. (da)
4: Han var den, der kunne lektierne bedst. (der)
5: Hej, du der! (der)
6: Fra da af gjorde vi det aldrig mere. (da)
7: Det er da en god ide. (da)
8: Hvis han ikke kommer til tiden, da skal han selv betale. (da)
9: Du er da for dum. (da)
10: Der var engang for længe siden. (der)

ad 2 og 3: Kender eleverne betydningen  og brugen af ordene?
Bilag til print:
De-vigtigste-regler-for-brug-af-ordene

Gør dette:
Klassesamtale og – gennemgang af ovenstående bilag, samt resultatet af lytteøvelsen i opgave 1.
Mål:
– At eleverne kan HØRE forskel på ordene DA og DER
– At de kender betydningen og brugen af ordene.

Efter klassesamtalen og gennemgangen udarbejder eleverne en tekst, hvor ordene da og der forekommer så mange gange som muligt. Ret teksten! Tæl rigtige og forkerte! Hvem kunne finde ud af det? Var der nogen, der ikke kunne finde ud af det? Er der brug for mere undervisning i emnet?