Emne: “Den lille prins” – Antoine De Saint-Exupéry

Emne: “Den lille Prins” – Antoine De Saint-Exupery

“Den lille prins”

 

 

Indledning:

Tekstens fulde længde er svær at finde på nettet. Det er imidlertid en gammel historie, som kan findes mange steder, og som er værd at lede efter: Den findes ofte i klassesæt på skoler og gymnasier, den findes på alle offentlige biblioteker og de fleste skolebiblioteker og desuden har mange private mennesker fået et eksemplar i gave på et tidspunkt.
Det er en teksttype, som lægger sig op af mange genrer fx roman, eventyr og fantasy.
Teksten har mange “lag” og kan derfor bruges af alle aldersklasser fra børnehavebørn til voksne. I mit bud angående opgaver herunder kan du derfor vælge, hvad du og/eller dine elever skal arbejde med, under hensynstagen til alder, tidsforbrug, interesse o.a.
Teksten er over 70 år gammel, men er mere aktuel end nogensinde. Arbejd med den sammen med dine elever! Hvis I går i dybden med teksten, vil I kunne blive ved og blive ved……

God fornøjelse!

Jeg vil her give dig nogle bud på, hvordan I kan arbejde med “Den lille Prins” Teksten er en af de mest populære eventyr/historier, som nogensinde er skrevet. Det kan derfor være lærerigt og interessant at gå i dybden med teksten. Det gælder både for hele klasser og elever, der skal arbejde selv. Siden er bygget op, så du/I kan finde forskellige måder at arbejde på.
Lav en samlet analyse, hvor I bruger alle, eller næsten alle, elementer fra denne side. Gør jer umage med at lave en grundig analyse af selve historien og også perspektivere  væk fra historien i mange retninger. Lad fantasi og kreativitet gå “hånd i hånd” med det konkrete analysearbejde.


MålgruppeSærdeles velegnet til overbygningen, gymnasieelever og dansklærerstuderende, men kan også, med en hel del tilpasning,  bruges til yngre elever, fx fra 5. kl., samt som inspiration til dansklærere. Som jeg skrev ovenfor kan den bruges fra helt små børn til voksne.
Bemærk: Når jeg siger, at den kan bruges til små børn, undrer du dig måske. Jeg vil derfor give dig nogle eksempler på, hvad du kan lave med de små børn:

a: Oplæsning og samtale:
– Læs/hør hele bogen lidt ad gangen. Hvad handler den om? Hvem er med i historien? Hvor befinder personerne sig? Hvordan har de det? Hvad laver de?Hvad er fantasi, og hvad er virkelighed? O.s.v. I samtalen med børnene kan du lade den være lærerstyret og/eller elevstyret:

Lærerstyret: Læreren bestemmer samtalens retning.
Elevstyret: Læreren lader samtalen styre af elevernes input.

b: Tegne:
– “Den lille Prins”, tegn en slange der har slugt et hus, tegn den smukkeste blomst i verden, tegn prinsens planet o.s.v.

c: Filosofiske spørgsmål:
– Kan en rose tale? Føle?
– Findes der små planeter?
– Hvad er en god ven?
– Kan børn bedre forstå ting end voksne?
– Kan man lave havregrød på en aktiv vulkan?
– Kan en slange sluge en elefant?
– O.s.v.

 

Forforståelse:
1: Herunder: Hør “Den lille Prins”  blive læst op! Fra www.youtube.com

 


Ovenfor er Richard F. Jacobsens hyggelige og særdeles gode oplæsning. Oplæsningen tager 2 t 3 min. og 20 sek. Det er selvfølgelig muligt at lytte til teksten lidt ad gangen og så mange gange, I har brug for.

Herunder kan I se, hvilken udgave jeg bruger:

Forlag: Lindhardt og Ringhof
Orginaltegninger af forfatter
Udgivet: 1994
Skrevet: 1946
Oversat af: Asta Hoff-Jørgensen
Udgave: 3. udgave 1. oplag

Bogen har 92 sider. Den er delt op på følgende måde:
1: Forord
2: 27 kapitler
3: Efterskrift

Herunder vil jeg først foreslå opgaver til hele bogen i kronologisk rækkefølge, kapitel for kapitel:


Opgaver/ideer til analysearbejdet:

1: Forord:
Forfatteren har tilegnet denne bog til sin ven Léon Werth.
Fra: “Til Léon Werth”…. til: …”dengang han var en lille dreng”.

a: Find ud af hvem Léon Werth var. Mange af de oplysninger, I finder på nettet er på engelsk. Der kan være en opgave i at oversætte fra engelsk til dansk.
Lav et Biodigt om Léon Werth på dansk eller engelsk!

b: Forfatteren har et specielt forhold til børn. Det udtrykkes i dette forord. Fortæl om det! Hvorfor er slutningen, som den er? (= “Dengang han var et lille barn”)

2: Kapitel 1
Fra: “Da jeg var seks år, “…. til: …”et fornuftigt menneske at kende”.

a: Forfatteren er her 6 år gammel.
– Hvorfor blev han ikke maler?
– Hvad siger han om voksne?
– Kan I give eksempler på “ting”, som voksne ikke forstår? Skriv disse ting op (Planche, Padlet, mindmap ell.lign) og lav en god klassesamtale om emnerne!

3: Kapitel 2
Fra: “Jeg har altså, “…. til: …”og således lærte jeg den lille prins at kende”.

a: Her møder forfatteren den lille prins for første gang.
– Hvad er det første “Den lille Prins” siger?
– Samtalen mellem  de 2 er vigtig: Hvad taler de om? Hvordan er forholdet mellem de 2? Hvordan bliver det vist, at “Den lille Prins” forstår vores hovedperson bedre, end alle andre mennesker, forfatteren har mødt?
– Hvor befinder de sig?
– Hvordan indledes kapitlet?
– Hvordan er forholdet mellem fantasi og virkelighed?
– Tegn Den lille Prins  og lav en udstilling med alle jeres tegninger! Brug jeres fantasi!

4: Kapitel 3
Fra: “Det varede længe, “…. til: …”og man kommer ikke ret langt, når man går ligeud”.

a: Dette er en samtale mellen “Den lille prins” og JEG’et. De taler om, hvor de er kommet fra og om det at “flyve”. Gør rede for samtalens indhold og om de “sproglige finurligheder”, der bruges her (Fx “Er du styrtet ned fra himmelen?”

b: Gør rede for de forskellige følelser, der opstår i dette kapitel. Udpeg stederne i teksten og forklar årsagen til følelserne!

5: Kapitel 4
Fra: “Således fik jeg endnu en “…. til: …”jeg må være blevet ældre”.

a: Hvordan kan han vide, at “Den lille Prins´”planet ikke er større end et hus?
b: Hvilke planeter nævnes?
c: Asteroide 612: Den blev fundet af en tyrkisk astronom. Fortæl og tænk over beskrivelsen om astronomen, hans fremlæggelse til astronomikonferencen og hans påklædning.
d: Skriv en stil om påklædningens betydning i denne historie og i nutiden. Hvad er din egen vurdering?
e: “Voksne elsker tal”: Tænk over sandhedsværdien i det, der står i dette kapitel! er det sandt. Find nutidige eksempler på voksne, der “elsker tal”.  Hvad er din egen vurdering?

6: Kapitel 5
Fra: “Hver dag hørte jeg lidt mere om planeten “…. til: …”af en følelse af tvingende nødvendighed”.

a: Hvad er BAOBABdramaet? Skriv et referat af historien som “Den lille Prins” fortalte!
b: Er det et reelt drama?
c: Hvad er et baobab-træ? Find billeder og tekst! Fortæl indgående om det!
d: Hvad kan du relatere til  i den verden, du kender?

7: Kapitel 6
Fra: “Ak, lille prins “…. til: …”Men den lille prins svarede ikke”.

a: Fortæl om “solnedgangen” og det der bliver fortalt om den i dette kapitel!
b: Hvad betyder “solnedgangen” for “Den lille Prins”? For dig?
c: Lav et haikudigt om “solnedgang”! Læs her!
d: Tegn eller klip/klistr en “Solnedgang” og skriv dit haikudigt ind på den. Hæng den op og læs digtet for dine klassekammerater. Snak om betydningen! Hvad mener du med dit digt? Hvordan opfatter dine klassekammerater det? 

8: Kapitel 7
Fra: “Det var den femte dag “…. til: …”Tårernes land er et gådefuldt rige”.

a: Hvor mange dage har JEG´et kendt “Den lille prins”?
b: Hvad er JEG´et optaget af i dette kapitel?
c: Hvad taler “Den lille prins” om i dette kapitel?
d: Hvorfor siger “Den lille Prins”: “Du taler akkurat ligesom de voksne”?
e: Hvorfor siger “Den lille Prins”: “Du bytter om på alting – du blander det hele sammen”.
f: Beskriv den apoplektiske herre, som “Den lille prins” fortæller om!
g: Hvorfor vil JEG´et tegne en mundkurv til “Den lille prins´” får?

9: Kapitel 8
Fra: “Jeg kom meget snart til… “…. til: …”…jeg var for ung til at elske den”.
a: Der bliver beskrevet her, at en ny type blomst er begyndt at vokse på “Den lille Prins´” planet. Det er ellers en fredelig planet med kun uskyldige blomster, ingen farlige dyr.
b: Hvordan er blomstens væsen?
c: Hvad tænker prinsen om blomsten?
d: Sæt dette i perspektiv: Hvad kan du sammenligne dette med, i menneskenes verden? Læs om perspektivering her!

10: Kapitel 9
Fra: “Jeg tror nok, han benyttede… “…. til: …”…blomst, der havde sin stolthed”.

a: “Den lille prins” er på vej væk fra sin planet. Hvordan forbereder han sin afrejse?
b: Han har 2 virksomme vulkaner. Hvorfor er det bekvemt for havregrøden om morgenen?
c: Han tager afsked med sin elskede blomst. Beskriv deres dialog!
d: Prøv at ændre dialogen mellem “den lille Prins” og blomsten til en dialog mellem 2 mennesker, der tager afsked med hinanden. Dialogen skal være realistisk og ligge så tæt op ad prinsens og blomstens dialog som muligt.
e: Hvad er fantasi og virkelighed i dette kapitel?

11: Kapitel 10
Fra: “Han befandt sig i nærheden… “…. til: …”…da han drog videre ud i verden”.

a: Han befinder sig på asteroide 325. Her bor en konge. Han har en lang samtale med ham. Hvad siges der om:
– Undersåtter
– Beklædning
– Autoritet
– Absolut enevælde
– Kongens magt (kan kongen bestemme ALT?)

b: Prinsen vil rejse igen. Hvad siger kongen til det? Rejser prinsen?
c: Prøv at lave en seriøs sammenligning med en konge/dronning fra det virkelige liv!

12: Kapitel 11
Fra: “På den næste planet… “…. til: …”…da han drog videre ud i verden”.

a: Her møder han en forfængelig mand. Hvad betyder forfængelig?
b: Hvordan beskrives den forfængelige mand?
c: Hvordan adskiller en forfængelig person sig fra en almindelig person, i følge “Den lille Prins”?
d: Hvorfor siger “Den lille Prins”: “Jeg beundrer dig”. Hvilken interesse kan du dog have i det?”

13: Kapitel 12
Fra: “På den næste planet… “…. til: …”…da han drog videre ud i verden”.

a: Her møder han en dranker. Hvad er en dranker?
b: De taler om, hvorfor han drikker. Hvad er drankerens forklaring?
c: Hvorfor siger “Den lille prins”: “De voksne er bestemt mærkelige…”
d: Skriv et essay, hvor du beskriver det “at være dranker”! Se min definition på essay her!

Til denne opgave i essayskrivning må du søge info alle vegne.

14: Kapitel 13
Fra: “Den fjerde planet “…. til: …”…da han drog videre ud i verden”.

a: Her møder han en forretningsmand. Hvad er en forretningsmand?
b: Han siger: “Jeg er nemlig alvorsmand”. Hvad betyder det?
c: Forretningsmanden er kun blevet forstyrret af 3 ting i 74 år. Nævn de 3 ting og forklar hvad de betyder!
d: Forretningsmanden forklarer, hvad de betyder at “eje noget”. Hvad siger han om  det?
e: I dette kapitel er der en del svære ord. Skriv alle de ord ned, du synes er svære. Find så en forklaring på dem alle sammen!
f: Hvorfor synes “Den lille Prins” igen, at de voksne er mærkelige?

15: Kapitel 14
Fra: “Den femte planet “…. til: …”…og fyrretyve solnedgange i døgnet”.

a: Vi er på en meget lille planet. Der er kun plads til en lygtepæl og en lygtetænder. Hvad er en lygtetænder?
b: “Den lille Prins” og lygtetænderen har en samtale om “instrukser”. Skriv et referat af denne samtale. Prøv at sætte denne samtale i perspektiv til den verden, du kender. Skriv om det!
c: Hvorfor synes “Den lille Prins”, at lygtetænderen har et vigtigt arbejde?
d: Der siges: “Man kan godt på en gang være pligttro og doven.” Forklar dette og giv eksempler fra dit eget liv!
e: Hvorfor savner “Den lille Prins” lygtetænderens velsignede lille planet?

16: Kapitel 15
Fra: “Den sjette planet “…. til: …”Han tænkte på sin blomst”.

a: På den sjette planet bor en gammel herre, som skriver bøger. Han er geograf. Hvad betyder det? Hvad er det første, han siger til “Den lille Prins”?
b: Hvor stor er planeten?
c: Hvordan arbejder en geograf i følge denne mand? Tror du på det? Begrund dit svar!
d: Hvorfor kan alkoholikere ikke være opdagelsesrejsende?
e: Hvilken planet bliver “Den lille Prins ” rådet til at besøge og hvorfor?
f: I dette kapitel bliver det nævnt, at man ikke blander “fag” sammen. En “geograf” kan ikke være “opdagelsesrejsende” eller “Botaniker”. Find eksempler på dette fra din verden og tænk over, hvad det betyder!

17: Kapitel 16
Fra: “Den syvende planet “…. til: …”…to gange om året”.

a: Nu er han på Jorden.
b: Her får vi en masse info om Jorden. Fortæl om dem?
c: Hvilke informationer viser, at historien er mere end 70 år gammel?
d: Skriv en ny udgave af kapitlet, hvor du opdaterer informationerne  og tilføjer nye relevante informationer.
e: Hvad har erstattet “Lygtemændene”?
f: Skriv en  fremtidspræsentation af Jorden!

18: Kapitel 17
Fra: “Når man vil være åndfuld “…. til: …”…Og så tav de begge”.

a: “Den lille Prins” er landet på Jorden, i ørkenen. Der er ingen mennesker.
b: Hvad siger “Den lille Prins” om Jordens befolkning?
c: Hvem møder han? Fortæl om og prøv at forstå samtalen mellem “Den lille Prins” og  slangen!

19: Kapitel 18
Fra: “Den lille prins drog… “…. til: …”…Farvel, sagde blomsten”.

a: Det er et meget kort kapitel.
b: Hvem møder “Den lille Prins”?
c: Hvad taler de om? Prøv at forstå samtalen og forklar den………

20: Kapitel 19
Fra: “Den lille prins besteg… “…. til: …”…Den begyndte altid samtalen”.

a: Her møder vi, som så ofte før, prinsens naive tilgang til sine omgivelser. Hvor er han? Hvad ser han? Hvad siger han?
b: Hvad siges der om begreberne: “Stor/lille” og “Ensomhed”?
c: Hvordan opfatter han “Jorden”?

21: Kapitel 20
Fra: “Men nu skete det… “…. til: …”…i græsset og græd”.

a: Hvorfor græder “Den lille Prins”?
b: Han taler meget om sin rose i forhold til de roser, han finder her i en have. Hvad siger han om sin rose?
c: Hvad siger prinsen om sin “Rigdom”? Prøv at forklare det dybdegående!

22: Kapitel 21
Fra: “Da var det ræven dukkede op… “…. til: …”…for bedre at huske det”.

a: Her har prinsen en lang samtale med en ræv. Skriv et resumé eller et referat af samtalen!
b: De taler om, at ræven kan gøres TAM, og de taler om VENNER! Prøv et uddrage den vigtigste lære af deres samtale og skriv det ned! Tal med din klasse om begreberne TAM/VENNER. Snak både om dette kapitels indhold og sæt det i perspektiv til verdenen i al almindelighed!
c: Hvad sker der, efter at prinsen har gjort ræven tam?
d: Hvad betyder “kornets farve” for ræven?
e: Hvad siger kapitlet om begrebet RITUAL? Sæt det i perspektiv!
f: Hvorfor er prinsens egen rose meget mere værd end roserne i den have, han fandt?
g: Hvorfor han man for evigt ansvar for det, man har gjort tamt?

23: Kapitel 22
Fra: “Goddag, sagde den lille prins… “…. til: …”…sagde sporskifteren”.

a: Hvad er en “sporskifter”? Hvad består hans arbejde i?
b: “Togrejser” bliver her beskrevet på en sjov måde. Kan du gengive det, så alle detaljerne kommer med? Fortæl eller skriv!
c: Hvorfor siger sporskifterne til sidst: “De kan sagtens”?

24: Kapitel 23
Fra: “Goddag, sagde den lille prins… “…. til: …”…at vandre til en kilde”.

a: Her møder prinsen en købmand, der sælger “vidunderpiller”.
b: Hvad bruges disse piller til?
c: Dette lille kapitel fortæller noget om begrebet “Tid”. På hvilken måde?
d: Se herunder: ANDRE OPGAVER opgave 9

25: Kapitel 24
Fra: “Vi lå nu på ottende dag… “…. til: …”…øje på en brønd”.

a: Nu er det forfatteren, der fortæller, og vi befinder os i ørkenen. Hvordan er situationen i følge forfatteren?
b: Hvad siger han om prinsen?
c: Forklar hvorfor forfatteren siger: “Det er med et hjem som med stjernerne eller med ørkenen. Det, der giver dem deres skønhed, er usynligt”.
d: Finder han vand? Ja! Hvordan?

26: Kapitel 25
Fra: “Menneskene stuves… “…. til: …”…har gjort en tam”.

a: Det er et meget poetisk kapitel. De finder en landsbybrønd midt i ørkenen. de snakker om: – at finde det man søger – om at blive ked af det, når man har gjort en tam – osv. Læs kapitlet nøje og find de vigtigste 3 punkter. Skriv/fortæl om disse punkter, du har valgt!
b: Der bliver snakket om TID: 1 år, en uge… Gør rede for informationerne i dette kapitel!
c: Forfatteren kan bedst tegne “åbne og lukkede kvælerslanger”. Hvad er du bedst til at tegne? Tegn det! Hæng det op og fortæl om det!

27: Kapitel 26
Fra: “Ved siden af brønden… “…. til: …”…, takket være sandet”.

a: Forfatteren skal tage afsked med “Den lille prins”. Er det her, hvor bogen tema kommer frem? Find ud af det! Hvad er bogens tema mon? Har forfatteren mødt den lille prins?
b: Find ud af historien en MUREN!
c: Hvad sker der med prinsen? Følg ham fra handling til handling – fra ord til ord! Gør det samme med forfatteren! Lav en mind-map for at få et overblik?
d: Hvor længe har de 2 personer kendt hinanden?
e: Citat: “De stjerner folk har,  er ikke de samme.” Find stedet i teksten! Hvad menes der? Hvad er dine STJERNER/Ledetråde/ vejvisere? Hvorfor har vi ikke de samme stjerner?
f: Hvad er en “Afskudt ham” i dette kapitel?

28: Kapitel 27
Fra: “Og nu er det skam… “…. til: …”…, at det er umådeligt vigtigt”.

a: Nu er forfatteren hjemme igen. Hvor lang tid er der gået?
b: Hvad siger hans venner? Hvad siger han til vennerne?
c: Hvad siger han om mundkurven til fåret? Om fåret? Om blomsten? Hvad er hans bekymring? Hvordan opfatter du historien om blomsten og fåret?
d: Hvorfor er det vigtigt, at fåret spiser blomsten?

29: Efterskrift
Fra: “Dette er for mig… “…. til: …”…, at han er kommet tilbage”.

a: Skriv et resumé!
b: Hvorfor skal du skrive til forfatteren, hvis du har mødt prinsen i Afrikas ørken?

 


Andre opgaver:

1: Lav en så lang “ordslange” som muligt:
Lav en ordslange, hvor ordene hænger sammen med det foregående ord. Sådan:
Vælg selv et ord, som har en tilknytning til historien!
Fx boghylde, hyldebeslag, beslagsmed, smedejern, jernværktøj, værktøjsmager……

2: Lav en så lang “ordkæde” som muligt!
Lav en ordkæde, hvor ordet “Prins” indgår. Jeg starter:
Nasseprins, prinsgemal, kronprins……..

3: Følg både prinsen og forfatteren!
Lav 2 opgaver.
Vælg et antal gange:
– Første og sidste  gang vi møder dem i historien.
– Mellem 4 og 25 gange i historien.
Hver gang skal du finde ud af følgende:
Hvor er personen?
Hvem er personen sammen med?
Hvad føler personen?
Hvad laver personen?
Hvad laver personen lige om lidt?
Hvad er det vigtigste, der sker lige her og nu?
– Lav et skema over informationerne.
– Skriv derefter noget analyserende, samlende og perspektiverende om informationerne. Stil dig selv nogle vigtige spørgsmål: FX deltager begge personer i hvert kapitel? Er fortællingen overvejende positiv, negativ eller neutral? Hvilke indtryk har denne historie efterladt hos dig? osv. osv.
– Hvad lærte du om personerne i denne opgave? Tænk på PERSONER, STED, FØLELSER, AKTIVITETER og BEVÆGELSE/UDVIKLING! Hvad sker der, når du sammenligner informationerne om de 2 personer?

4: Lav en handlingslinie:
Lav et vigtigt stikord til alle afsnit af bogen. D.v.s. 29 stikord i alt. Skriv dem  op i kronologisk rækkefølge!
Skriv derefter noget analyserende, perspektiverende og interessant om ordene. Fx Er der sammenfaldende ord, følelsesord, miljøord, videnskabelige ord o. lign.

På en skala fra 0 til 10 (10 er højest)skal du give hvert ord en karakter efter hvor vigtigt og/eller interessant emnet er.
Lav derefter en kurve! Her!
Hvad er så mest interressant efter din mening?

5: Lav grundige og uddybende ordforklaringer! (Alle ordene er en del af historien eller en del af disse opgaver til.)
Planeter, asteoider (fx kapitel 10), solnedgang (Kapitel 6), haikudigt, baobab-træ (Kapitel 5), apoplektisk (Kapitel 7), toilette (Kapitel 8), kuriositet (kapitel 10), etiketten (kapitel 10), purpur og hermelin (kapitel 10), undersåt (kapitel 10), absolut enevælde (kapitel 10), opsætsighed (kapitel 10), forfængelig (kapitel 11), dranker (kapitel 12), forretningsmand (kapitel 13), alvorsmand (kapitel 13), lygtetænder (kapitel 14), instrukser (kapitel 14), geograf (kapitel 15), moralsk habitus (kapitel 15), moralske vandel (Kapitel 15), efemerisk (Kapitel 15), Åndfuld (Kapitel 17), TAM/VENNER (Kapitel 21), ritual (Kapitel 21), ræsonnement Kapitel 24), uopretteligt (Kapitel 26),

6: Tegn fra historien:
Tegn en masse tegninger med motiver fra historien. Lav en collage af jeres tegninger! Skal den laves på en padletopslagstavle? Her!

7: Analyse af bogen:

Denne bog er et mix af flere genrer fx roman, eventyr, essay og  novelle.
Ud fra mine analysemodeller skal du lave en analysemodel, hvor du vælger alle relevante punkter. Se dem her
Lav så en grundig analyse af hele bogen.

8: Biodigte:
Lav 2 biodigte af henholdsvis “Den lille Prins” og “Jeg´et” (Forfatteren)
Se her !

9: Stil/Essay om “TID”:
I forbindelse med kapitel 23, der handler om “TID”  Læs her (Under stileoplæg)
Læs evt. også: her (under analysebegreber)
Læs definitionen af ESSAY her