Brevanalyse

 

 

 • Definition:
  Hvad er et personligt brev?
  Det er udformet som et brev med TIL…og FRA… Skrives af en eller flere personer, som vil udtrykke noget til en anden person. Det kan handle om én eller flere ting og om alting. Ofte er det henvendt til bestemte navngivne personer og kræver af og til et svar tilbage. Det kan være meget følelsesladet, alvorligt, lystigt osv. Det er som oftest en  kortfattet tekst på 1/3 til 1/2 side.
 Det kan sendes som alm. brev, anbefalet brev, e-mail, sms o.a. Der er mange former for personlige breve fx kærestebreve, rykkerbreve, rejsebreve o. lign. Postkort, fødselsdagskort o. lign. er genrer, der ligner.
  Hvordan er dette brev i forhold til definitionen? • Hvem har skrevet det?
 • Hvem er det skrevet til?
 • Hvornår er det skrevet?
 • Referat/resumé/indhold?
  (Giv et referat med dine egne ord! Hvilke holdnings- eller referatmarkører er der i brevet? Synspunkter? Argumenter? Forslag? Beskrivelser? Hilsener? )
 • Brevets opbygning?
  (FX: Indledning? Afslutning? Kreativ udsmykning? Hånd- eller PC-skrift?)
 • I hvilken anledning er det skrevet?
 • Hvordan er brevet?
  a: Svært/ let at forstå?
  b: Aktuelt?
  c: Personligt?
 • Sproget?
  (Talesprog? Skriftsprog? Følelsesord? Bandeord? Svære ord? Osv.)
 • Positive/negative ord?
 • Er en bestemt ordklasse dominerende i brevet?
 • Anvendes der:
  a: Slang?
  b: Ironi?
 • Analyse af brevets indhold:
  Hvilke emner nævnes i teksten? Er der emner, man skal tage stilling til? Er indholdet relevant for andre end modtageren? Er brevet velformuleret? osv. Begrund!
 • Er brevet subjektivt eller objektivt?
 • Hvad synes DU om brevet? Begrund!
 • Sammenlign brevet med andre tekster/breve du har læst!