Essayanalyse

 

 • Definition: Hvad er et essay?
  Skrives af forfattere, der i høj grad har lyst til at dele deres tanker med læseren. Det er en kortere tekst, hvor forfatteren udtrykker sine tanker og meninger om et bestemt emne, som kan være alle emner. Forfatteren kan fremstille og omtale problemstillinger uden selv at kende den fulde sandhed til emnet. Ofte er forfatteren i tvivl om, hvad han/hun selv skal mene om emnet. Forfatteren kan med sin tekst få læseren til at tænke sig om for selv at tage stilling. Virkemidlerne kan være af enhver art, og teksten kan udformes på mange måder som fx eventyr, brev og kan indeholde poesi, metaforer og meget andet. Kun fantasien sætter grænser.
  Hvordan er dette essay i forhold til definitionen?


 • Titel?
 • På hvilken måde er essayet udformet??
  (F.eks.  ligner det andre genrer?)
 • Hvilken målgruppe er den skrevet til?
 • Forfatter?
  (Kender du noget til forfatteren? Søg evt. oplysninger om ham/hende!)
 • Hvornår er essayet skrevet?
 • Hvor er det fundet??
 • Handling/indhold?
 • (Giv et referat med dine egne ord! )
 • Analyse af tekstens problemer:
  Hvilke emner nævnes i teksten? Hvad er problemstillingen? Har forfatteren en forklaring? Har du? Hvad ønsker forfatteren, at vi tager stilling til? Er det aktuelt?
 • Tid?
  (Historisk tid? Hvilken betydning har TID i dette essay?)
 • Sted?
  (Hvilke STEDER  har betydning?)
 • Miljøkarakteristik?
  (Har miljøet en betydning? Bolig? Mennesker? Samfund?)
 • Personkarakteristik?
  (På hvilken måde er personer involveret? Alder? Udseende? Job?
 • Væremåde? Holdninger? Selvopfattelse? Din opfattelse af personen? O.a.)
 • Er der en person at følge, så gør det sådan:
  Find  1-10 steder hvor personen nævnes!
  (Måske står der NAVN, HAN, HUN eller JEG?!)
  Hvert sted skal du undersøge dette:
  Hvor er personen? Hvem er personen sammen med? Hvad foretager personen sig? Hvordan har personen det? (følelser?) Begrund! Hvad vil personen foretage sig om lidt? Hvad vil forfatteren vise os med personen? O. lign.
  Skriv sidetal for hvert sted du undersøger!
  Lav et skema over oplysningerne!
  Skriv en meget grundig vurdering af oplysningerne i dette skema, hvor du tager stilling til alle elementer i personens gøren og laden!
 • Fortællersynsvinkel?
  (Jeg – fortæller? Indre og ydre synsvinkel? Alvidende fortæller?
 • Hovedtema?
  (Hvad er det vigtigste essayet handler om?)
 • Sidetemaer?
  (Hvad handler det også om?)
 • Sproglige virkemidler?
  (Tillægsord? Metaforer? Ironi?  Slang? O. a. ?)
 • Hensigt?
  (Hvad er forfatterens budskab? Hvilke positive  og negative værdier er en del af essayet? )
 • Spænding?
  (Er der noget spændende, interessant, tankevækkende, uhyggeligt osv. i dette essay?)
 • Fortolkning/perspektivering?
  (Modsætninger? Begreber? Hvilke tanker sætter essayet i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt om emnet før? Hvad er din mening? Om emnet? Om essayet?)
 • Udregn LIX! Vurdér derefter sværhedsgraden!