Roman

Genreundervisning: Roman

Lærer: Læs min romananalyse her, så er du allerede “klædt godt på” til forståelse af genren: “Roman”. Læg specielt mærke til definitionen af genren.

Undervisningsforløb: (Forløbet kan bruges fra 3. kl. og opefter, men er særligt relevant fra 6. kl, da de skal opgive læste romaner til afgangsprøven i dansk i 9. og 10.kl. Forløbet tilpasses nemt og automatisk elevgruppen. Det kan også nemt tilpasses ældre elever.

Forforståelse: Tag en grundig klassesnak om genren “roman”: Hvad er en roman? Hvor kan man finde dem? Hvad handler de om? Kender I nogle romaner? Hvilke forskelle er der på de romaner, I kender? Tag nogle romaner med og kig på dem! Hvordan er de bygget op, rent fysisk? Hvem har skrevet dem? Kan man stole på indholdet?  Kender I forfatteren? Osv.
Gennemgå definitionen af romangenren for eleverne.

Målsætning:
At eleverne forstår genren: “Roman”.
At de kan læse, forstå og analysere en roman.
At eleverne kan perspektivere ud fra teksten.

Det vil være godt:
Hvis eleverne læser hele romanen.
Hvis eleverne føler, at de lærer noget.
Hvis de er motiverede.
Hvis de føler glæde og medejerskab til læsningen/opgaven.
At alle  arbejder godt og hjælper hinanden, om nødvendigt.
Hvis der er flow  i undervisningen.
Hvis undervisningsdifferentieringen virker.

Gruppedannelse:
Eleverne arbejder alene, men kan/skal om nødvendigt hjælpe hinanden undervejs.

De 3 opgaver:
1. opgave: Eleverne læser romanen og afleverer “Hvide sedler” undervejs.
Læs her!

2. opgave: Eleverne arbejder på PC og laver en grundig analyse af romanen.

3. opgave: Eleverne finpudser layoutet og afleverer eller sender opgaven til læreren inden deadline.

Læreren: 3 måder at organisere arbejdet på:

1: Individuelt arbejde:
Hver elev arbejder i eget tempo. Læreren er konsulent, igangsætter og retter “hvide sedler” undervejs.

2: Læs et kap. ad gangen. Skriv på forhånd en plan for hver dag:
a: 1 læser et stykke op.
b: 1 finder 3 spørgsmål til klassesamtale.
c: 1 vurderer kapitlet fra 1-10 og begrunder sit svar.
d: 1 skriver og læser et referat af kapitlet op.
Disse punkter arbejder klassen med i starten af hver timen.

3: Romanlæsning som gruppearbejde: De fordeler selv arbejdet og bestemmer alt. De får en  deadline af læreren. Kun de ældste og mest læsevante elever og kun elever, der kender hele romananalysens punkter på forhånd. Eleverne kender allerede arbejdsprocessen og er ikke i tvivl om, hvad de skal lave.

Andre opgaver:
1: Faktastil om forfatteren: Brug  Google  og bøger fra biblioteket. Skriv en grundig stil om forfatteren.  Gem den! Du kan bruge den, når du skal forberede dig til adgangsprøven.

2: Brug biblioteket: Find gamle/nye bøger! Find bøger af bestemte forfattere. Find bøger af samme forfatter! Lav en udstilling i samarbejde med bibliotekaren.

3: Søg på nettet: Andre titler af samme forfatter, andre bøger med samme emne, fagbøger om samme emne, anmeldelser o.a.  Lav en fremlæggelse! Brug evt. www.padlet.com !

4: Se film der relaterer sig til emnet, bogen osv. Er bogen filmatiseret?

5: I forbindelse med fremlæggelse: Cafehjørne med oplæsning fra bogen
( i klassen, på forældremøde, for andre klasser)

6: Lav en collage/plakat/film:
Lad dig inspirere af bogens forside og brug!

a: Papir/farver
b: Brug appen: “Imovie” på Ipad eller smart phone.

7: Skriv et nyt kapitel til bogen!

8: Skriv en ny slutning.

9: Lav en reklame for bogen!

10: Skriv et HAIKU-digt om bogen – læs det op!

11: Omskriv et kapitel af bogen til skuespil: Opfør det for klassen!

12: Skriv en boganmeldelse af bogen.

13: Lav en tegneserie over et udvalgt afsnit af bogen!

14: Skriv et brev til hovedpersonen!

15: Vælg en sang fx “Se min kjole”. Skriv et antal vers med handling fra bogen!

Evaluering:
Generelt om evaluering. Læs her!
I denne opgave vil vil jeg anbefale, at der giver karakter/vurdering i:
DE 3 OPGAVER nr. 3 + ANDRE OPGAVER fx NR. 1, 6, 7 og 8 (Evt. flere)