Kommentar-analyse

 

Definition:
I medierne støder man ofte på indlæg, der f.eks. hedder: “Kommentar”, “Dagens debat”, “Jeg mener”, “Lige nu”… o.lign. Det er en genre, der kan ligne andre genrer f.eks. artikler, essays, kronikker, læserbreve o.a. Det er en kort tekst, oftest mindre end en A4-side. Den kan findes i alle medier f.eks. aviser, ungdomsblade, magasiner.
Desuden kan den være i mundtlig form: Husker du? F.eks. i TV på Hovedbanegårdens rulletrappe i “Godaften Danmark”, i den “varme stol” og  i interviews på gaden. Det er ofte én person, der udtaler sig, men det kan være flere. Hvis personen er blevet opfordret til at udtale sig om et emne af en journalist, er denne af og til  “skjult”. Alle følelser kan være involveret i udtalelsen: Man kan være harmdirrende vred, stemningen kan være opløftet og positiv, man kan være usikker/sikker på, hvad man mener. Nogle gange er kommentaren direkte henvendt til bestemte personer. Andre gange er ordene sagt “ud i den blå luft”. Emnet kan være højaktuelt, men behøver ikke at være det. Der kan være billeder (levende eller “døde”) tilknyttet.

Det er altså en fri genre, der har mange “ansigter”.


 • Hvordan er denne tekst i forhold til definitionen?
  (Vurdér teksten i forhold til ALLE dele af definitionen!)
 • Titel? Overskrift?
 • Indhold/referat?
 • Kommunikationssammenhæng:
  a: Afsender?
  (På hvilken måde er forfatterne SELV involveret?)
  b: Målgruppe?
  (Tror du, at målgruppen rammes? Er emnet specielt interessant for bestemte målgrupper?)
  c: Budskab?
  (På hvilken måde argumenterer forfatteren af teksten?)
 • Ordvalg?
  (Svære ord? Bandeord? Ungdomsord? Udenlandske ord? Slang? 
Ironi? Hvordan er ordvalget i forhold til målgruppen? O.a.)
 • Hvilke følelser er involveret?
  (På hvilken måde viser de sig?)
 • Er der billeder tilknyttet?
  (Lav en analyse af disse!)
 • Hvor er den fundet/set?
 • Er det et aktuelt emne?
  (Vil emnet være specielt interessant i lang tid?)
 • Er du enig med forfatteren?
  (Begrund!)
 • Sæt emnet i PERSPEKTIV!
  (Har du læst, hørt eller set noget om emnet før? Hvad betyder det for dig? 
For andre? For Danmark? For Verden? For fremtiden?)
 • Andet?