Ordforklaringer


Herunder vil jeg kort forklare nogle af de ord, du støder på, når du bruger “Opgavebutikken”:

Ord

Argumentationskneb:

 

“Man bruger forskellige argumenter for at overbevise tilhørerne om en sag, som muligvis er usand”

Der findes mange forskellige argumentationskneb. Du kan finde mange eksempler på nettet. Det gælder bare om at GOOGLE ordet. 

Sara Brygger har lavet en film på YouTube, hvor hun forklarer begrebet indgående:

3 små eksempler her:

1: “Mængdekneb”: “Alle kvinder mener, at sagen om kvinders rettigheder er vigtig.” (Her bruges ALLE KVINDER, selvom man ikke kan vide, om alle kvinder er enige.)

2:  “Fornuftskneb”: “Det er sund fornuft at servere morgenmad for børn hver morgen.” (Her bruges SUND FORNUFT. Man taler til tilhørerens samvittighed.)

3:  “Karakterkneb”: “Når præsten siger det, er det sandt.” (Her bruges PRÆSTEN. Man henviser til hans karakter/personlighed. Han kan ikke tale usandt.)


Fantastisk:

Kilde: Se evt. mere her: www.ordnet.dk

1:
“Fantastisk” er et adjektiv (= tillægsord)
BØJNING -, -e
UDTALE [fanˈtasdisg]
OPRINDELSE fra fransk fantastique og fra græsk phantastikos.

2:
Betyder: Usædvanlig god, smuk, interessant el.lign.

3:
Det kan også bruges som  ADVERBIUM (= biord). Her bruges det forstærkende om et faktum.
FX
Han skriver fantastisk godt.

4.
Det kan også betyde: Utroligt; uforståeligt; uacceptabelt.
FX
Det er fantastisk, at danske firmaer ikke kan finde ud af at sige ja til chancer af den art.

5.
Det kan også betyde: (Tilsyneladende) indbildt eller uvirkeligt; udsprunget af fantasi.
FX
Stenløver og søjlegange antog fantastiske skikkelser i natten.

6:
I LITTERATUR er det  ikke-realistiske litteraturformer som fx eventyr, myte, legende og sagn.
Her bruges ordene:  Fantastisk/Fantasy
EKSEMPLER på fantastiske/fortællinger:
“Harry Potter”, “Ronja Røverdatter”, “Game of Thrones”, “Spiderman” osv.
(For alle disse tekster gælder, at de er ikke-realistiske, og der forekommer urealistiske ting.)


Holdningsmarkør:

“Sproglige udtryk der indeholder positivt eller negativt ladede ord”
FX
“Han kiggede på den fantastiske udsigt” (Positivt)
“Han kiggede på den kedelige udsigt” (Negativt)
Holdningsmarkørerne er her FANTASTISKE og KEDELIGE.
Det er altså ENKELTORD, der viser forfatterens holdning.


Nyhedstrekant:

Den bliver fortrinsvis brugt i artikler og af og til i andre genrer, der ligner fx ledere, kronikker, klummer…

Se billede!
1: Man får hovedbudskabet at vide med det samme, ofte allerede i overskriften.
2: Derefter leveres viden i denne rækkefølge:
a: Det meget vigtige
b: De vigtigste fakta
c: Det mindre vigtige
d: Derefter baggrund og præmisser
e: Detaljer


Realistisk:

 

Kilde: Bl. a. www.ordnet.dk læs evt. mere der!

1:
Realistisk betyder: At man tager udgangspunkt i virkelige forhold.  At det kan lade sig gøre i virkeligheden.

2:
Hvis man skriver realistisk: Skriver noget virkelighedsnært og naturtro.

3:
Det modsatte er: Se “fantastisk/fantasy” på denne side!