Featureanalyse

 

 • Definition:
  Hvad er en feature? Når journalister skal præsentere nyheder af forskellig art, benytter de sig af og til af FEATUREGENREN. Her har BILLEDER en afgørende betydning og en historie at fortælle. Denne historie fortælles af billederne alene, fortrinsvis uden tekst og lyd. MEN: Feature kan indeholde både lyd og tekst, dog står billederne som sagt ofte alene. Det kan være både levende og still-billeder. Der findes flere former for features f.eks.:
1: Portræt-feature:
  PORTRÆTTER af personer, virksomheder, organisationer, geografiske områder o. lign.
  2: Begrebs-feature:
  Beskrivelse af f.eks. mobning, liv og død, alderdom, terrorisme, skilsmisser o. lign.
  3: Proces-feature:
  Beskriver processer f.eks. tilblivelsen af Femernsund Broen, fabriksprocesser, skabelsen af en TV-udsendelse o. lign.
  4: Reportage/dokumentar:
  Ren reportage som KUN bruger billeder i beskrivelsen af emnet.
  Hvordan er denne feature i forhold til definitionen? • Titel/overskrift/emne?
  (Er det et aktuelt emne?
 • Forfatter/journalist?
  (Er journalistens navn og e-mailadresse nævnt? Hvor? Hvad er navnet? Adressen?)
 • Hvornår er featuren lavet?
 • Hvor er den set?
 • Referat/indhold?
  (Giv et referat med dine egne ord!)
 • Featurens opbygning?
  (Hvilken type feature? Billeder? Lyd? tekst?  Andet? Er featuretyperne blandet?)
 • Spænding? Hvad er vinklen i featuren? Hvad er spændende? Interessant? Hvordan vises det? Hvad gribes man af som seer af denne feature? Begrund!
 • Lav en relevant analyse! Brug elementer fra andre analysemodeller herfra “opgavebutikken” (Fx. Billed -tegneserie – lydanalyse)
 • Er tegnerens/fotografens navn og e-mailadresse nævnt? Hvor? Hvad er navnet? Adressen?
 • Hvordan passer overskriften til featurens indhold?
  a: Er den dækkende?
  b: Er den misvisende?
 • Positiv/negativ stemning? Begrund!
 • Analyse af featurens emne(r):
  Rejses der problemer i featuren? Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Vises der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne? Føler man sig velinformeret som seer?
 • Valg:
  Foretages der valg i featuren?
  Analyser 1-3 vigtige valg:
  Er det et godt eller dårligt valg? Hvem skal vælge? Er han/hun  alene om at tage valget? Lokkes han/hun? Hvorfor og hvornår tages valget? Hvilken betydning får valget for personens liv? For andre? Ville DU tage det samme valg? Begrund! Har personens alder/køn/uddannelse o.a. en betydning for valget?
 • Er featuren subjektiv eller objektiv? Begrund!
 • Kommunikationssammenhæng:
  a: Afsender?
  b: Budskab?
  c: Modtager? Målgruppe?
  (Er modtager og målgruppe den samme?)
 • Sammenlign featuren med andet du har set eller læst!