Folkeviseanalyse

 

Definition:
Folkeviserne  har overlevet ved at blive fortalt fra mund til mund. Man kender altså ikke forfatterne. Det var oprindeligt danseviser, og de fungerede som adelens underholdning på de store gårde. De blev danset som kædedanse. Traditionen og melodierne stammer fra Frankrig. Teksterne blev lavet, så de passede til det geografiske område, hvor de blev brugt. De fleste blev lavet  ca. år 1200-1350.
I 1600-tallet blev det almindeligt at skrive poesibøger, og mange af tidens folkeviser blev skrevet der, sammen med andre små vers. Mange af adelens damer samlede og nedskrev disse viser. Den største samling af folkeviser blev nedskrevet af Karen Brahe. Samlingen består af 200 folkeviser. (“Karen Brahes folie”).
Folkeviserne er udformet med strofer, rim og omkvæd.
Der findes forskellige typer:
a: Ridderviser: Handler om bøndernes og riddernes liv, mest riddernes.
b: Kæmpeviser: Handler om fortidens historiske helte fx Holger Danske.
c: Historiske viser: Handler om historiske begivenheder.
d: Trylleviser: Handler om tidens tro på overnaturlige væsener fx elver, havmænd og havfruer.


1: Hvad er titlen?
2: Hvordan er denne folkevise i forhold til definitionen?
3: Referat?
4: Hvilken sammenhæng indgår handlingen i?
(Se i definitionen a-d! Gør grundigt rede for denne folkevises indhold! Hvad fortæller teksten?)
5: Gør grundigt rede for visens opbygning!
(Strofer, linjer, rim, omkvæd o.a.)
6: Del visen ind i afsnit og giv hvert afsnit en overskrift, der refererer til handlingen!
7: Sted?
(Hvor foregår handlingen?)
8: Tid?
(Historisk? Grammatisk? Dag/nat? o.a.)
9: Hvilke personer er med?
(Hoved- og bipersoner? Statister? Dyr? Fantasivæsener? o.a.)
10: Følg hovedpersonen (eller hovedpersonerne)!
Gør sådan: Find 5-25 steder hvor personen nævnes! (Måske står der NAVN, HAN, HUN eller JEG?!)
Hvert sted skal du undersøge dette:
Hvor er personen? Hvem er personen sammen med? Hvad foretager personen sig? Hvordan har personen det? (følelser?) Begrund! Hvad vil personen foretage sig om lidt?
Skriv sidetal for hvert sted du undersøger!
Lav et skema over oplysningerne!
Skriv derefter noget interessant, oplysende og dybdegående om informationerne i dette skema!
11: Sproget?
(Gamle ord? Svære ord? Stavemåde? o.a.)
12: Hvad kan vi lære af denne folkevise?
(Moral/etik, historie, livserfaring, fortid/nutid? Hvilke nutidige emner kan du relatere til? o.a.)
13: Modsætninger?
14: Følelser?
15: Perspektivering?
(Hvad er din mening? Hvad kan du sammenligne handlingen med? Har du hørt om emnet før? o.a.)