Biografi

Genreundervisning: Biografi

Lærer:
Læs min biografi- analyse her, så er du allerede “klædt godt på” til forståelse af genren: “Biografi”.

Undervisningsforløb:
Forløbet kan bruges fra 3. kl. og opefter, hvis du  tilpasser det til elevgruppen .

Forforståelse:
Vis evt. min definition af “Biografi” på smart boardet og tag en grundig klassesnak om genren “biografi”: Hvad er en biografi? Hvor kan man finde dem? Hvem har lavet dem? Hvad bruges de til? Hvordan laves de? Osv.
Lad denne klassesnak være en blanding af lærer- og  elevstyret og lad eleverne være med til at bestemme “retningen” på samtalen, når blot det handler om biografier.

Målsætning:
At eleverne forstår genren: “Biografi”.
At de kan finde, læse, forstå og analysere en biografi.
At de kan skrive en selv-biografi i form af et BIODIGT.
At eleverne kan perspektivere ud fra en biografi og kan udlede en forståelse af den skildrede person og skrive et indlæg om personen, som er dybdegående, forstående og korrekt, evt. i form af et biodigt.

Det vil være godt:
Hvis eleverne føler, at de lærer noget.
Hvis de er motiverede.
Hvis de føler glæde og medejerskab til opgaverne.
At alle arbejder godt.
Hvis der er flow i undervisningen.
Hvis det gode samspil virker.

Gruppedannelse:
Hvis eleverne skal deles i hold? Læs mere her!

De 3 opgaver:
1:
a: Lav et biodigt om dig selv! Gå meget i detaljer og fortæl  så meget som muligt, men dog kun de ting, du synes, skal “afsløres”.
b: Læs det højt for klassen! Lad derefter klassen stille dig opklarende spørgsmål!
(Denne opgave kan også laves og efterfølgende fremlægges 2 og 2.)

2:
a: Hele klassen vælger en kendt person:
Fx H.C. Andersen, Donald Trump, dronning Margrete……..

b: Hele klassen skal nu arbejde sammen om at indsamle informationer og billeder om/af denne person med det formål at lave et biodigt:
Brug:
– Biblioteket
– Nettet

c: Eleverne skriver informationerne ned og alle informationer samles på en padlet-opslagstavle

d: Når arbejdet er færdigt fremlægges alle informationerne, og klassen snakker så indgående om, hvordan denne person er blevet skildret.

3:
a:
Læs en biografi eller uddrag af en. Analyser den grundigt! Brug min biografi-analyse!

Aflevér  opgaven skriftligt.

Andre opgaver:
1: Øvelser/leg:
a:
Stil jer i en rundkreds. En skal ind i midten. Personen i midten fortæller en detalje om sig selv fx “Jeg kan spille klaver”. Hvis eleverne i kredsen mener, informationen er sand, stiller de sig ind i ringen. Mener de, den er usand, træder de et par skridt tilbage. Eleverne skiftes til at stå i midten.

b:
Eleverne går ud og ind imellem hinanden. Læreren sige fx “Alle børn der har en storebror danner en ring” og “Alle dem der ikke har en storebror, danner en ring”.
Denne leg kan bruges om alle emner og i alle fag: Fx kan læreren sig tallet “8”. Så skal eleverne danne ringe med 8 personer. De ufuldstændige ringe udgår. Eller læreren kan sige: “Alle dem der ved, hvordan en musvit ser ud, danner en ring.” “Alle dem der ikke ved, hvordan en musvit ser ud, danner en ring”.
Mine elever døbte denne leg: “GÅ-GÅ”

2: “Den varme stol” (Interview): Sæt en person i “Den varme Stol” og lad klasse udspørge personen med henblik på at lære personen at kende.

3: Lav en webquest/biografi om en person. Se mit eksempel her og tilpas den til din klasse og din “person”. Denne opgave kræver en del tid, men er en fantastisk arbejdsmetode.

4: Skriv en ABC-stil om dig selv!

Evaluering:
Generelt om evaluering.
I denne opgave vil vil jeg anbefale, at der, som minimum,  gives karakter/vurdering i:

1: DE 3 OPGAVER: Nr. 3