Perspektivering

Mange elever har, i årenes løb, spurgt mig: “Hvad betyder perspektivering?”

Prøv at se denne lille video, hvor nogle “store” elever forklarer, hvad perspektivering betyder:

Når man arbejder med at analysere “tekster” er “kronen på værket” ofte en grundig perspektivering.

Det er her:
1: Man viser, hvad teksten også kan bruges til.
2: Man “bliver klog på verden”.
3: Man gør rede for sammenhænge.
4: Man ser “ud over sin næsetip”.
5: Man viser sin forståelse og scorer en høj karakter.

At perspektivere betyder fx, at man sætter den aktuelle tekst ind i andre sammenhænge, at man sammenligner teksten med andre tekster, der har samme tema, at man redegør for tekstens betydning for menneskeheden o.lign.

Her er nogle spørgsmål, man kan bruge:
1: Hvordan forstår du den aktuelle tekst?
2: Har du set, hørt eller mødt temaet før?
3: Hvad betyder temaet for dig? For dine nærmeste? For andre mennesker? For verden? Hvem kan bruge det til noget?
4: Hvordan ser fremtiden ud for dette tema?
5: Vil temaet ændre sig?
6: Er det positivt? Negativt? Farligt? Ligegyldigt? Skræmmende? Sjovt? Osv. Begrund dine svar!

Øvelse: Tag en klassesamtale om fx: (Forklar og sæt i perspektiv!)

1: Den lille pige i “Den lille pige med svovlstikkerne” møder sin mormor.
2: Patienter ligger af og til på gangene, når de er på hospitalet.
3: Hvad sker der i lektiecaféerne på skolerne?
4: Ondskab i verden? Hvor? Hvordan? Hvorfor?
5: Hvorfor er kærlighed det vigtigste i verden?
6: Hvorfor drikker Jeppe i “Jeppe på bjerget?”
7: Motion er sundt.
8: Grønland
9: Global opvarmning
10: Flygtninge fra Afrika.


Skal man gå endnu mere i dybden med sin perspektivering, kan man følge nedenstående retningslinjer:

1: Hvilken historisk periode passer teksten til? (Fx “Det moderne gennembrud” eller “Romantikken”)

2: I hvilken samfundsmæssig sammenhæng indgår teksten? (Fx Politisk? Livs-og arbejdsvilkår? Pædagogik? Naturhistorisk?)

3: Er der andre værker af samme forfatter? (Fx Biografi? Forfatterskab?)

4: Hvilke temaer omhandler teksten, og hvor har I mødt disse temaer før? (Film? Tekster?)

5: Hvilket personligt forhold har I til teksten? (Egne oplevelser og tanker)