Det gode samspil

Efter inspiration fra Anne Linder, “Psykologi med glæde”, gengiver jeg her hendes liste over over “læresætninger” i “Det gode samspil” med børn. Hun arbejder med inklusion af børn. “Læresætningerne” herunder kan bruges til alle elever, ikke kun skolens inkluderede eller yngste elever. Jeg mener, at man i arbejdet med unge i alle aldre kan bruge dette, med enkelte sætninger let omskrevet:


Det gode samspil!

Den følelsesmæssige dialog:

1: Vis glæde for barnet!
2: Se barnets initiativ – justér dig!
3: Inviter barnet til samtale – lyt og svar!
4: Giv anerkendelse – for det barnet magter at gøre.


Den meningsskabende dialog:

5: Fang barnets opmærksomhed!

6: Fasthold barnets opmærksomhed – vis følelser og entusiasme!
7: Forbind barnets oplevelse – uddyb og forklar!


 

Den guidende/vejledende dialog:

8: Fortæl barnet hvad det må og skal – trin for trin.


Anne Linders hjemmeside: www.annalinder.dk

Ovenstående kan kædes sammen med:
FLOW I UNDERVISNINGEN. Læs her!