blomsterranke

Novelle

Genreundervisning: Novelle

Lærer: Læs min novelleanalyse her, så er du allerede “klædt godt på” til forståelse af genren: “Novelle”. Læg specielt mærke til definitionen af genren.  Her nævnes specielt 3 typer noveller: Traditionel novelle, trivialnovelle og novellette.  I din gennemgang af genren anbefaler jeg, at du nøje lærer eleverne om forskellen på disse 3 novelletyper.

Undervisningsforløb: Det fungerer bedst fra 6. kl. og opefter. Du kan dog tilpasse det til yngre børn.

Forforståelse: Jeg vil anbefale, at du introducerer emnet for eleverne over et par dage, hvor du læser 3 forskellige noveller højt for dem:

1: Traditionel novelle fx: “Blot en drengestreg” – Willy Sørensen (Findes bl.a. i novellesamlingen: “Sære historier”)

2: Trivialnovelle: Tag en hvilken som helst fra et ugeblad.

3: Novellette fx. en fra novellesamlingen: “To ryk og en aflevering” – Jesper Wung-Sung

Efter hver oplæsning tager I en grundig snak om noveller og kæder det nøje sammen med genredefinitionen. Hvad er forskellen på de 3 novelletyper? Kan vi “genkende” novelletypen?

Gennemgå derefter hele definitionen af genren.

Målsætning:
At eleverne forstår genren: “novelle” og kender de 3 novelletyper.
At de kan forstå og analysere en novelle.
At de selv kan skrive en novelle, som rammer en af de 3 omtalte novelletyper.
At eleverne kan perspektivere ud fra teksten.

Det vil være godt:
Hvis eleverne føler, at de lærer noget.
Hvis de er motiverede.
Hvis de føler glæde og medejerskab til opgaven.
At alle i gruppen arbejder godt.
Hvis der er flow i undervisningen.

Gruppedannelse:
Hvis eleverne skal deles i hold. Læs mere her!

De 3 opgaver:
Opgave 1: Vælg en god novelle! Lav en grundig novelleanalyse. Brug hele min analysemodel eller udvalgte punkter!

Opgave 2: Vælg en af de 3 novelletyper og skriv en novelle.

Opgave 3: Lav illustrationer til jeres noveller eller lav en INSTALLATION. Se herunder:

Installation 1 Installation 2

Denne installation er lavet af: Sarafine, Melina, Alberte og Lærke fra 8. årgang på Nordvestskolen Ravnsborg afd. 2015. Den er fremstillet ud fra “Blot en drengestreg” af Villy Sørensen

 

Andre opgaver:
1: Der findes et utal af noveller. Læs en eller flere af dem. Lav derefter kreative, analyserende, dramatiserende, illustrerende, faglige…+++…. fremlæggelser, afleveringer….+++… Lad eleverne være medbestemmende. Her skal elevernes spidskompetencer sættes i spil.

Evaluering:
Generelt om evaluering. Læs her!