Billedbog

Genreundervisning: Billedbog

Lærer: Læs min billedbogsanalyse her, så er du allerede “klædt godt på” til forståelse af genren: “Billedbog”. Læg specielt mærke til definitionen af genren. Læs mere her!
Billedbogen er ofte den genre, man møder første gang i sit liv. Små børn oplever at få læst op og kigger på billeder sammen med en voksen. Det er hyggeligt og lærerigt på samme tid. Billedbogen har udviklet sig til at kunne bruges fra vugge til grav. Der findes billedbøger om alle emner. Mange billedbøger kan bruges både af små og store børn. Man kan gå mere eller mindre i dybden, alt efter alder og evner. Perspektivering og klassesamtale kan, med stort udbytte, bruges ved arbejdet med denne genre.

Der er 2 store kategorier:
1: Skønlitterære billedbøger: Det et opdigtede historier.
(Biblioteket: Ordnes efter forfatterens efternavn.)
2: Fagbilledbøger: Billedbøger om faglige emner.
(Biblioteket: Ordnes efter decimalklassesystemet.)

Undervisningsforløb: (Forløbet kan bruges fra børnehaven og opefter. Det kan/skal tilpasses  elevgruppen.)

Forforståelse: Tag en grundig klassesnak om genren “Billedbog”: Hvad er en billedbog? Hvor kan man finde dem? Hvad handler de om? Tag nogle forskellige billedbøger med fra biblioteket! Få evt. din skolebibliotekar til at vise eleverne forskellige billedbøger. Hvem er de skrevet til? Hvad kan man bruge dem til?
Gennemgå definitionen af genren.

Målsætning:
At eleverne forstår genren: “Billedbog”.
At de kan forstå og analysere en billedbog.
At eleverne kan perspektivere ud fra teksten.

Det vil være godt:
Hvis eleverne føler, at de lærer noget.
Hvis de er motiverede.
Hvis de føler glæde og medejerskab til opgaverne.
At alle i gruppen arbejder godt.
Hvis der er flow i undervisningen.
Hvis “Det gode samspil” virker.
Hvis eleverne hygger sig.

Gruppedannelse:
Eleverne skal måske deles i hold. Læs mere her!

De 2 opgaver:
Opgave 1
Børnehavebørn og opefter.
Se og lyt til denne oplæsning af: “Muldvarpen der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hoved”:

Opgaven herefter:
1: Klassesamtale: Hvad handler filmen/bogen om? Hvad kan vi lære af denne historie?
2: Vælg et tema fra bogen fx et eller flere dyr. Find billedbøger på biblioteket, som handler om emnet eller et relateret emne.
3: Lav en billedbogsanalyse, hvor I besvarer udvalgte  punkter fra min analysemodel. Fx referat, forhold mellem billede og tekst, målgruppe  o.lign.
4: Perspektivering: Sammenlign den valgte billedbog med kortfilmen.
5: Lav et kreativt indslag om emnet – fx en faglig opgave om et af dyrene fra historien, en collage med dyr o. lign.
6: Det hele skal fremlægges/vises frem, og I skal aftale med jeres lærer: Hvordan, hvornår, hvor og hvor længe?

Opgave 2: 
6. kl. og opefter.
Se denne kortfilm på godt 22 minutter: “Historien om den vidunderlige kartoffel”.

Dette er en fin kortfilm, der på mange måder ligner en billedbog med tekst og billeder i et tæt forhold. Her er levende billeder og oplæsning i tilknytning til billederne.

Imens eleverne ser filmen, skal de lave en brainstorm over filmens temaer fx:
Kartofler, solen, fattigdom/rigdom, Inkariget, skørbug, Solens konge, landbrug, sundhed, sult og Europa o. lign.
Efterfølgende tager I en klassesnak, og eleverne vælger et tema fra filmen. Find ud af, om de skal arbejde alene eller i grupper. Læs mere her!

Opgaven herefter:
1: Vælg et tema fra filmen.
2: Find en billedbog på biblioteket, som handler om emnet eller et relateret emne.
3: Lav en billedbogsanalyse, hvor I besvarer alle punkter.
4: Perspektivering: Sammenlign den valgte billedbog med kortfilmen o.a.
5: Lav et kreativt indslag om emnet fx en INSTALLATION, en FILM, en COLLAGE, en PADLETOPSLAGSTAVLE, en MIDDAGSRET, en OPSKRIFT,  en MADPAKKE o. lign.
6: Det hele skal fremlægges, og I skal aftale med jeres lærer: Hvordan, hvornår, hvor og hvor længe?

Andre opgaver:
1: Lav jeres egen billedbog!
2: Læs en masse billedbøger!
3: Oplæsning:
– Store børn læser for små børn.
– Læreren læser op.
– Makkerlæsning: Elever læser en historie op, men skiftes til at læse.

Evaluering:
Generelt om evaluering. Læs mere her!
Læreren skal beslutte, hvordan eller hvornår der evalueres.