Navneord (Latin: Substantiver)

Navneord.
En dreng, en hest, et skib, et brød, et tog og en sko er navneord.
De kan bøjes således:
en dreng – drengen
en Hest – hesten
en sko – skoen
et
skib – skibet
et
brød – brødet
et
tog – toget

Hvis vi kan sætte en eller et foran et ord, er det et navneord. Det hedder navneordsprøven.

blomsterranke-2


Opgave 1: (Se ovenfor!)

Bøj på samme måde følgende navneord:
En fod, en bil, en sang, en avis, en ged, en sko.
blomsterranke-2

Navneord, vi kan sætte et foran og bagefter, kalder vi t-ord.
blomsterranke-2

Navneord.
Et brød, et kryds og et skib er navneord.
De kan bøjes således:
et brød – brødet
et kryds – krydset
et skib – skibet

blomsterranke-2

Opgave 2: (Se ovenfor!)
Bøj på samme måde følgende navneord:
Et lys, et år, et løb, et bud, et blad, et hus.
blomsterranke-2

Navneord, vi kan sætte en foran, kalder vi n-ord.
blomsterranke-2

Navneord.
En mose – mosen
En hale – halen
En
mole – molen

Disse navneord får kun tilføjet et n, fordi de i forvejen ender på e.
blomsterranke-2

Opgave 3: (Se ovenfor!)
Bøj følgende ord på samme måde:
En side, en dukke, en skole, en gave, en kane, en rive.
blomsterranke-2

Navneord:
Et lys – lyset
Lav små sætninger med ordene; således:
Jeg tog et lys til min mor.
Lyset gik ud.
blomsterranke-2

Opgave 4: (Se ovenfor!)
Bøj først disse navneord på samme måde og lav derefter en sætning med alle ordene; dvs. 14 sætninger:
et bad, et ben, et dyr, et hav, et ris, et blad, et hus.
blomsterranke-2

Opgave 5:
Skriv disse navneord i 2 grupper (n-ord og t-ord):
Stolen, tiden, gang, blad, dyr, flaske, pil, hus, hav, skud, tak, tid, arm, bad, bud, ben.

Skriv derefter en sætning med alle ordene; således:
Drengen væltede stolen.

Husk at sætte punktum efter hver sætning!
blomsterranke-2

Navneord
Ental                    Flertal
En dag – dagenflere dage – alle dagene
Et fad – fadetflere fade – alle fadene
blomsterranke-2

Opgave 6: (Se ovenfor!)
Bøj på samme måde disse navneord:
Hest, gang,  del, skål, orm, skab, skib, fad, land hav.
blomsterranke-2

Navneord
et hjem – hjemmet – flere hjem – alle hjemmene
Læg mærke til at, at det sidste bogstav i hjem fordobles. Det kaldes konsonantfordobling.
blomsterranke-2

Opgave 7: (Se ovenfor!)
Bøj først følgende navneord på samme måde i alle 4 former:
Skud, lam, par, æg, hat, flok, dam
Lav derefter sætninger med mindst 5 af ordene!
blomsterranke-2

Opgave 8:
Find så mange navneord du kan af ordet:

Undervisningsdifferentiering

Skriv sådan: en visning, en ring, en gine, en is, ringenringe o.s.v.

blomsterranke-2