Artikel: Opgave 1: “Kært barn har mange navne”

Opgave 1: “Kært barn har mange navne”

Når man ser på en artikels fysiske udforming, er der mange delelementer. Der bruges mange forskellige ord, og mange af delene kan kaldes flere forskellige ting. Her har jeg “listet” de fleste ting op. Finder du flere elementer, så sæt dem selv på listen og giv dem et nummer:

1: Dato
2: Avisens navn
3: Sidetal
4: Ugedag
5: Overskrift = 6: Rubrik
7: Manchet = 8: Underrubrik
9: Mellemoverskrifter = 10: Mellemrubrikker
11: Billede = 12: Foto
13: Billedtekst = 14: Undertekst
15: Spaltetekst = 16: Brødtekst
17: Forfatter = 18: Journalist
19: Byline (Info om fx forfatter, journalist, illustrator med evt. email.)
20: Email-adresse
21: Infoboks

Elevopgave:
Målet er, at alle elever skal kende ovenstående ord og kunne finde dem i enhver artikel.
Læreren: Denne opgave er meget lærerstyret. Det er op til læreren at gøre denne opgave sjov, med stort fagligt indhold og også med leg og bevægelse. Der må godt være et muntert, til tider lidt støjende,  men  koncentreret miljø. 

 

Opgaven:
1: Eleverne får hver en avis og finder en artikel. Hver elev er udstyret med et skriveredskab. Inden I går i gang, skal I, i fælleskab og hurtigt, godkende artiklen.  Det skal være en artikel.
2: Læreren siger nu: (Brug ovenstående liste!): Skriv et 1-tal ved datoen! Skriv et 2-tal ved avisens navn! osv. Hvis fx datoen står 2 steder skrives der et 1-tal begge steder. Det gælder alle elementer.
3: Når I er færdige, lægger eleverne alle tallene sammen. De må bruge lommeregner, hvis de vil. Nu har hver elev et tal, som de ikke må sige højt.
4: Nu går I hen et sted, hvor der er god plads (Skolegård, gang o. lign.)
5: Læreren siger: (Eleverne bruger tallene fra opgaven)
a: Stil jer i en lang række med det højeste tal forrest.
b: Stil jer i en lang række med det mindste tal forrest. (Hvis de er smarte, vender de sig bare 180 grader.)
c: Stil dig i en gruppe med dem, der har samme tal som dig. Læg tallene sammen! Hvem vinder? Hvilken gruppe har det højeste tal? Hvor mange grupper blev der?
6: Elevernes egne tal: Stil jer i 2 grupper: De lige tal/de ulige tal.
a: De lige tal skal: Mime et avis-trykkeri. Vis”vejen” fra journalistens skriveri til avisen bliver trykt, køres ud til avisbudene og er klar til uddeling.
b: De ulige tal skal: Mime en vej, hvor avisdrengen kommer med avisen. Det er morgen, og alle skal efterhånden drikke kaffe og læse avis.
(Til opgaven må der gerne bruges fysiske aviser. Sæt tid på opgaven!)