Folke- og kunsteventyr-analyse

 Definition:

Hvad er et eventyr?
Der findes mange former for eventyr. 2 af dem er folke- og kunsteventyr. Herunder kan du se forskellen på disse to:

Folkeeventyr:
1: Oprindelse
(= den vigtigste forskel på de 2 eventyrformer):
En anonym mundtligt overleveret fortælling (1200-tallet), der på et tidspunkt er nedskrevet (1600-tallet). Blev ofte fortalt af/til almindelige mennesker. De blev brugt til at give almindelige mennesker håb om rigdom og lykke.

2: Komposition:
Klar kronologisk orden.

3: Fortælleteknik:
Én handling udløser mekanisk næste handling.

4: Personerne:
Personerne er “flade”, ofte delt i “onde” og “gode”.
(“Flade”: Der bruges ingen eller få ord til at beskrive personen. Ofte er han navnløs: Bondesønnen, prinsen osv.)

5: Sprog:
Ofte formelsprog. Mange gentagelser.
Eventyrtræk: Fx “Og de levede lykkeligt til deres dages ende”. Magiske tal fx 3,6,9. Hekse, magiske sværd o. lign.


Kunsteventyr:
1: Oprindelse
(= den vigtigste forskel på de 2 eventyrformer):
En bestemt navngiven forfatter fx H.C.andersen. Ofte har man/han brugt et gammelt folkeeventyr og skrevet det om til kunsteventyr.

2: Komposition:
Der kan være spring i tid (fx Flash back) samt flere ligestillede handlingsforløb.

3: Fortælleteknik:
Handlingen beskrives med MOTIV og FØLELSER.

4: Personerne:
Personerne er “runde”.
Personerne har følelser og karaktertræk.
(“Runde”: Der bruges mange ord til at beskrive personen. Ofte har han/hun et navn.

5: Sprog:
Meget lidt formelsprog. Hver forfatter har sit eget sprog.
Eventyrtræk: Fx “Og de levede til deres dages ende”. Magiske tal fx 3,6,9. Hekse, magiske sværd o. lign.

Hvordan er dette eventyr i forhold til definitionen?


 • Titel?
 • Forfatter?
 • Referat?
 • Hvilken type eventyr er det det?
  (F.eks. Folke- eller kunsteventyr?)
 • Eventyrtræk?
 • Personbeskrivelse?
  (Runde eller flade?)
  (Hoved- bipersoner? Statister?)
 • Miljøbeskrivelse?
  (Bolig? Mennesker? Samfund? Fantasiverden?)
 • Morale? Hvad kan vi lære af eventyret?
 • Er der fantasivæsener?
  (Trolde, hekse, drager….)
 • På hvilke punkter ligner det virkeligheden?
 • Sted?
  (Hvor foregår handlingen?)
 • Modsætninger?
  (F.eks. onde/gode?)
 • Hvilke følelser findes i eventyret?
 • Hvad kan VI bruge eventyret til?
 • Fortællersynsvinkel?
  (Alvidende fortæller?)
 • Hovedtema?
  (Hvad er det vigtigste eventyret handler om?)
 • Sidetemaer?
  (Hvad handler det også om?)
 • Kan det bruges af både børn og voksne?
  (Begrund!)
 • Hensigt?
  (Hvad er forfatterens budskab? Hvilke personer 
repræsenterer positive værdier? Negative?)
 • Fortolkning/perspektivering?
  (Begreber? Hvilke tanker sætter 
eventyret i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt 
om emnet før? Hvad er din mening?)
 • Er der billeder til? Fortæl om dem!
 • Aktant-model:
  (Sæt eventyrets personer ind i AKTANT-modellen og find ud af, 
om eventyret ender lykkeligt. Tænk grundigt over hvordan 
forholdet er mellem de forskellige personer!)
 • Andet?