Billedbogsanalyse

 

 • Definition:
  Hvad er en billedbog?
  Dette er ofte den genre, som vi møder først i vores liv. Billedbøger er oprindeligt tænkt som bøger til børn, der endnu ikke kan læse og som har brug for at lære. Mange forældre og bedsteforældre har siddet sammen med børn og snakket om en billedbog. I tidens løb har genren udviklet sig til også at kunne bruges af unge og voksne. 
Det er en bog, hvor historien, først og fremmest, fortælles af billederne. Disse billeder kan være tegninger, fotos o.a. Der er ofte tekst til, men ikke altid.   Forholdet mellem tekst og billede kan variere. Størrelse og indhold kan være forskellig fra en lille pegebog uden tekst, der kan tåle vand til fremvisningsbog str. 02 beregnet til lærerens brug for større børn. De fleste har et format ca. A4. Sidetal er ofte ca. 50, men kan også variere. Teksten kan være alt fra eventyr til fagtekster.
  Hvordan er denne billedbog i forhold til definitionen?


 • Titel?
 • Forfatter?
 • Hvilke oplysninger giver KOLOFONEN?
 • Hvem er illustrator/fotograf?
 • Hvilken type billedbog er det?
  (Eventyr? Fagbilledbog? Fantasy? Forkortet udgave af roman? Andet?)
 • Hvem er den beregnet til?
  (Målgruppe? Hvad kan teksten bruges til?)
 • Referat af handlingen?
  (Giv et referat med dine egne ord!)
 • Vurdér billederne:
  (Teknik? Stil? Barnlige? Naturlige? Fantasifulde? Store/små? Pæne? Grimme? osv.)
 • Bogens opbygning?
  (Billeder? Tekst? Overskrift? Blikfang?  Sideantal? Forside? Andet?)
 • Hvordan er forholdet mellem tekst og billede:
  SYMMETRISK: = Samme historie i tekst og billede
  KOMPLEMENTERENDE: = tekst og billede deles om at fortælle hver deres del af historien.
  EKSPANDERENDE eller FORSTÆRKENDE: = Billederne forstærker eller understøtter teksten (eller omvendt)
.
  MODSTRIDENDE eller AMBIVALENT: = Tekst og billede stemmer ikke overens.
  (Det kan skifte i løbet af bogen.)
 • Spænding? Interessant?
  (Er det et godt emne? Vedkommende? For dig? Andre?)
 • Hvordan er bogen illustreret?
  (fotos?/tegninger?)
 • Hvordan passer overskriften til bogens indhold?
  a: Er den dækkende?
  b: Er den misvisende?
 • Sproget?
  (Vurder sprog  og ordvalg i forhold til MÅLGRUPPE og EMNE!)
 • Analyse af tekstens problemer:
  Hvilke problemer rejses i teksten? Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne?
 • Valg:
  Hvilke valg tager hovedpersonen (eller hovedpersonerne) i billedbogen?
  Analyser 1-3 vigtige valg:
  Er det et godt eller dårligt valg? Er han/hun  alene om at tage valget? Lokkes han/hun? Hvorfor og hvornår tages valget? Hvilken betydning får valget for personens liv? For andre? Ville DU tage det samme valg? Begrund! Har personens alder/køn/uddannelse o.a. en betydning for valget?
 • Er bogen:
  a: Realistisk?
  b: Fantasi?
  c: Politisk?
  d: Andet?
 • Er bogen subjektiv eller objektiv?
  (Begrund!)
 • Vurder følelser og stemninger!
  (Hygge? Uhygge? Alvor? Kedelig? Andet?
 • Lix-tal?
 • Hvad er bogens budskab? Kan vi lære noget af denne bog?
 • Modtager? Målgruppe? Er modtagere og målgruppe de samme? Hvad sker der, hvis modtager og målgruppe ikke er de samme.
 • Sammenlign teksten med andre tekster du har læst/set!
(Intertektualitet?)