Artikel: Opgave 3: Vi skriver en artikel med det rigtige layout.

Opgave: Skriv en artikel med det rigtige layout! Brug word!

Til læreren: Se evt. på opgave 1 og fortæl eleverne, hvad de SKAL have med og hvad de kan udelade. Eller: Lad det være op til eleven selv, hvor mange delelementer, der skal være med. Jeg foreslår som minimum: Spalter, overskrift, mellemoverskrifter, billede, manchet.

3. – 6. kl: Selve brødteksten kan kopieres fra nettet og sættes ind. Teksten kan derfor være det rene nonsens. Layoutet er det vigtigste.
7. kl. og op: Både tekst og layout er vigtig. Emnet kan vælges i fællesskab eller individuelt. Måske kan det kædes sammen med et emne fra et af de øvrige fag fx samfundsfag eller være et emne, man opgiver til prøven i 9. kl.

  • Der gives karakter.
  • Eleverne arbejder alene, men kan evt. hjælpe hinanden i al stilfærdighed.
  • Læreren er konsulent i arbejdsprocessen.