Haikudigt-analyse

Definition:
Hvad er et HAIKUDIGT?

Et Haikudigt en en japansk lyrikform fra 1600-tallet.

Det består af 3 linjer og er på 17 stavelser.

Digtet handler om det, vi sanser: Lugter, smager, ser, hører, føler, fornemmer osv.

Foregår “lige her og nu”

Handlingen beskriver ting, som et kamera kunne opfange
(= ydre synsvinkel)

Fastholder “øjeblikket”.

Det handler om NATUREN.

Skrives i NUTID.

Hvis det handler om flere ting, kan der være MODSÆTNINGER.

Eksempel:

Foråret springer
Sommeren kommer hertil
Vi nyder tiden
(HB)

Da man begyndte at skrive HAIKUDIGTE i andre dele af verdenen, opstod der mange varianter både med hensyn til antal linjer, stavelser, grammatisk tid og tema.

Hvordan er dette HAIKUDIGT i forhold til definitionen?


 1. Titel?
 2. På hvilken måde er digtet udformet?
  (Linjer, stavelser, grammatisk tid osv.)
 3. Hvilke sanser bruges?
 4. Forfatter?
  (Kender du noget til forfatteren? Søg evt. oplysninger om ham/hende!)
 5. Hvornår er digtet skrevet?
 6. Hvor er det fundet?
 7. Handling/indhold?
  (Giv et referat med dine egne ord! Foregår det “Lige her og nu”?)
 8. Analyse af tekstens indhold:
  Hvilke temaer nævnes i teksten? Hvordan beskrives naturen?
 9. Tid?
  (Historisk tid? Hvilken betydning har TID i dette digt?)
 10. Sted?
  (Hvilke STEDER har betydning?)
 11. Miljøkarakteristik?
  (Har miljøet en betydning? Bolig? Mennesker? Samfund?)
 12. Personkarakteristik?
  (Indgår der personer i digtet?)
 13. Fortællersynsvinkel?
  (Efter definitionen skal der være YDRE SYNSVINKEL. Er der det?)
 14. Hovedtema?
  (Hvad er det vigtigste digtet handler om?)
 15. Sidetemaer?
  (Hvad handler det også om?)
 16. Sproglige virkemidler?
  (Er der specielle ord?)
 17. Hensigt?
  (Hvad er forfatterens budskab? Hvilke positive og negative værdier er der i digtet?)
 18. Spænding?
  (Er der noget spændende, interessant, tankevækkende, romantisk, poetisk osv. i dette digt?)
 19. Fortolkning/perspektivering?
  (Modsætninger? Begreber? Hvilke tanker sætter digtet i gang hos dig? Har du læst om, set eller hørt om emnet før?
  Hvad er din mening? Om emnet? Om digtet? Prøv evt. at sammenligne definitionen af et HAIKUDIGT med definitionen af KORTPROSA!)