Roman-analyse

 

 • Definition:
  Hvad er en roman?
  Skrives af forfattere. En lang historie i bogform (Ca. 100-700 sider). KAN ligne virkeligheden, men er opdigtet (= fiktion). Har flere handlingsforløb/kan strække sig over længere tid – man kender ikke alle personer fra starten. Slutningen kan være overraskende.

  Hvordan er denne roman i forhold til definitionen? • Titel?
 • Hvilken type roman er det?
  (F.eks. historisk, fantasy, romantisk, krimi-, spøgelses-, socialrealistisk.. o.lign.)
 • Hvilken målgruppe er den skrevet til?
 • Forfatter?
  (Kender du noget til forfatteren? Søg evt. oplysninger om ham/hende!)
 • Hvornår er bogen skrevet?
 • Hvilket forlag?
 • Handling?
  (Giv et referat med dine egne ord! Kronologisk? Springende i tid? Flash back?)
 • Analyse af tekstens problemer:
  Hvilke problemer rejses i teksten? Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne?
 • Tid?
  (Historisk tid? Hvor lang tid strækker handlingen sig over?)
 • Sted?
  (Hvor foregår handlingen?)
 • Miljøkarakteristik?
  (Bolig? Mennesker? Samfund?)
 • Personkarakteristik?
  (Hoved- og bipersoner? Statister? Alder? Udseende? Job? 
Væremåde? Holdninger? Selvopfattelse? Din opfattelse 
af personen? O.a.)
 • Følg hovedpersonen! Gør sådan:
  Find 5-25 steder hvor personen nævnes! (Måske står der NAVN, HAN, HUN eller JEG?!) Hvert sted skal du undersøge dette: Hvor er personen? Hvem er personen sammen med? Hvad foretager personen sig? Hvordan har personen det? (følelser?) Begrund! Hvad vil personen foretage sig om lidt? Skriv sidetal for hvert sted du undersøger!
  Lav et skema over oplysningerne!
  Vigtigt! Når du har lavet skemaet, skal du nedenunder vurdere skemaets indhold og skrive noget PERSPEKTIVERENDE,  TOLKENDE og INTERESSANT om personen i forhold til de punkter, du har undersøgt.
 • Fortællersynsvinkel?
  (Jeg-fortæller? Alvidende fortæller?)
 • Hovedtema?
  (Hvad er det vigtigste bogen handler om?)
 • Sidetemaer?
  (Hvad handler den også om?)
 • Sproglige virkemidler?
  (Tillægsord? Metaforer? Ironi?  Slang? O.a?)
 • Hensigt?
  (Hvad er forfatterens budskab? Hvilke personer 
repræsenterer positive værdier? Negative?)
 • Spænding? I en roman udløses spændingen lidt ad gangen, og meget ofte først til sidst. Gør rede for spændingen i denne roman og lav sidehenvisninger!
 • Fortolkning/perspektivering?
  (Modsætninger? Begreber? Hvilke tanker sætter 
bogen i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt 
om emnet før? Hvad er din mening?)
 • Handlingslinje og spændingskurve?
 • Udregn LIX! Vurdér derefter sværhedsgraden!
 • Bemærk:
  Det er en god ide , at bruge “Hvide sedler” til arbejdet med romananalyse.