Reklame-analyse

 

 • Definition:
  Hvad er en reklame? Skrives/laves  af reklamefolk i samarbejde med fotografer, forfattere o. lign. Indeholder: Tekst, billeder osv. Formålet med en reklame er at sælge et produkt, gøre opmærksom på en koncert, udstilling, teaterforestilling o. lign. Der er reklamer mange steder f.eks. TV, aviser, blade, nettet og biografer.

  Hvordan er denne reklame i forhold til definitionen?

 • Titel/overskrift/emne?
 • Forfatter/journalist/tegner o.a?
 • Hvornår er reklamen lavet?
 • Hvor er den fundet?
 • Referat/handling/indhold?
  (Gør grundigt rede for punktet! Hvad reklameres der for? Hvis det er en TV-reklame, kun du supplere analysen med dele af filmanalysen.)
 • Reklamens opbygning?
  (Hvilken størrelse ? Indhold? Overskrift? Blikfang?  Andet? Se definition!)
 • Er reklamen illustreret?
  (foto/tegning)
  a: Beskriv billedet/billederne! Billedanalyse!
  b: Hvordan passer billedet og billedteksten med reklamens indhold?
 • Hvordan passer overskriften til reklamens indhold?
  a: Er den dækkende?
  b: Er den misvisende?
 • Hvordan er teksten?
  ( Længde? Indhold? Taler den sandt? Er der faglig tekst? Er den let at forstå? Troværdig?  osv….)
 • Sproget?
  (Talesprog? Skriftsprog? Reklameord? “Tomme ord”?)
 • Positive/negative ord?
 • Er en bestemt ordklasse dominerende i reklamen?
 • Kender du selv til produktet/sagen/emnet?
 • Analyse af reklamens problemer:
  Hvilke problemer rejses i teksten? Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne?
 • Hvad informeres der om?
 • Er reklamen subjektiv eller objektiv?
 • Kommunikationssammenhæng:
  a: Afsender?
  b: Budskab?
  c: Modtager? Målgruppe? Er modtager og målgruppe den samme?
 • Hvad synes du om reklamen? Produktet? Begrund!
 • Kønsroller? Mandesyn? Kvindesyn? Livssyn?
 • Sammenlign teksten med andre tekster du har læst!