Fristil

Ekstrabladet logo
Ekstrabladet

Ud fra aviser og blade skal eleverne vælge et stileemne og en genre. Det kan være alle aviser og blade. Der skal helst være et stk. til hver.

1: Eleverne får et blad hver!
2: De læser og lader sig inspirere!
3: De skal derefter vælge en OVERSKRIFT og en GENRE!
Der er 27 analysemodeller i Opgavebutikken. Hver model er tilknyttet en genre med tilhørenede GENREDEFINITION. Når eleven har valgt en GENRE, skal den selvfølgelig skrives, så den følger definitionen på den valgte genre. Læs her: Analysemodeller

 

4: Eleverne laver en disposition:
a: Indledning
b: Selve stilen, inddelt i passende afsnit.
c: Afslutning

Bemærk: Hvis den valgte genre er “Haikudigt”, “plakat” eller lignende, skal dispositionen tilpasses den valgte genre.

Eleven kan evt. lave en BRAINSTORM for sig selv, hun/han kan tale med sine klassekammerater eller læreren, og der kan googles o. lign.

5: Stilen skrives og der læses igennem for stave- sjuske- og grammatiske fejl.

6: Der arbejdes med et layout, der nøje skal passe til genren.

Til læreren:

Læs nedenstående punkter, så er du godt rustet til undervisningen.

Gruppearbejde

Evaluering

Perspektivering

Flow

Politiken forside
Politiken
Illustreret Tidende forside
Illustreret Tidende
Familie Journal forside
Familie Journal