Kronik-analyse

 

 • Definition:
  Hvad er en kronik: Skrives af hvem som helst der ønsker at udtrykke sin viden og/eller sin  mening om et bestemt emne.  Dette  kan være et hvilket som helst emne. Emnet KAN være højaktuelt, men behøver ikke at være det. Forfatteren har ofte en stor viden om emnet, og formålet med at skrive kronikken er at informere og påvirke læseren. Forfatterne er, for det meste, en person, der IKKE er ansat ved den avis eller det blad, hvori kronikken er trykt. Den beskriver sandheden, som forfatteren ser den. Kan bygge på videnskabelige undersøgelser, interviews o. lign., men er ofte en tekst skrevet af forfatteren selv, som er baseret på forfatterens egen viden.  Findes i aviser, fagblade o. lign. Der er ofte kun èn kronik i dagens avis (=”Dagens kronik”). Den har tit sin bestemte plads i avisen. Fylder som regel ½-4 A4- sider. Der er af og til  billeder til. En kronik kan ligne en artikel, men er ofte subjektiv. (D.v.s. at forfatteren udtrykker sin egen mening om emnet).

  Hvordan er denne kronik i forhold til definitionen? • Titel/overskrift/emne?
 • Forfatter?
 • Hvornår er kronikken skrevet?
 • Hvor er den fundet?
 • Referat?
  (Giv et referat med dine egne ord!)
 • Kronikkens opbygning?
  (Spalter? Manchet? Overskrift? Blikfang?  Andet? Er der kun brødtekst?)
 • Spænding? Er der noget interessant ved denne kronik? Begrund!
  (Gør rede for det interessante og det spændende i denne kronik og lav henvisninger!)
 • Er kronikken illustreret?
  (foto/tegning)
  a: Beskriv billedet!
 Billed-analyse her!
  b: Hvordan passer billedet og billedteksten med kronikkens indhold?
 • Hvordan passer overskriften til kronikkens indhold?
  a: Er den dækkende?
  b: Er den misvisende?
 • Hvis kronikken har en manchet, er den så:
  a: Et uddrag af teksten?
  b: Et supplement til teksten?
  c: Et resumé af teksten?
  ( En manchet er en lille tekst med lidt større typer, som ofte uddyber overskriften og fremhæver kronikkens emne – står lige under overskriften.)
 • Har kronikken mellemoverskrifter, og passer de til afsnittene?
 • Sproget?
  (Talesprog? Skriftsprog?)
 • Indeholder  kronikken:
  a: Et interview?
  b: En notits?
  c: Et referat?
  d: En reportage?
  e: En præsentation?
  f:  I brevform?
  g: Brødtekst?
  h: Andet?
 • Positive/negative ord?
  (Giv eksempler!)
 • Er en bestemt ordklasse dominerende i kronikken?
  (F.eks. tillægsord, bandeord, religiøse ord, svære ord  o.lign.)
 • Anvendes der:
  a: Slang?
  b: Ironi?
 • Analyse af kronikkens problemer/budskab:
  Hvad er forfatterens mening om emnet? Hvilke argumenter bruger forfatteren? Hvilke problemer rejses i teksten?  Løses de? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne? Hvilke  personer handler kronikken om?
 • Valg:
  (Hvis kronikken omtaler personer)
  Hvilke valg tager hovedpersonen (eller hovedpersonerne) i kronikken?
  Analyser 1-3 vigtige valg:
  Er det et godt eller dårligt valg? Er han/hun  alene om at tage valget? Lokkes han/hun? Hvorfor og hvornår tages valget? Hvilken betydning får valget for personens liv? For andre? Ville DU tage det samme valg? Begrund! Har personens alder/køn/uddannelse o.a. en betydning for valget?
 • Er kronikken subjektiv eller objektiv?
  (Subjektiv= forfatteren udtrykker sin egen mening / objektiv= forfatteren udtrykker ikke sin egne mening.)
 • Kommunikationssammenhæng:
  a: Afsender?
  b: Budskab?
  c: Modtager? Målgruppe? Er modtager og målgruppe den samme?
 • Sammenlign teksten med andre tekster du har læst!