Artikel

Genreundervisning: Artikel

Lærer: Læs min artikelanalyse her, så er du allerede “klædt godt på” til forståelse af genren: “Artikel”. Læg specielt mærke til definitionen af genren.

Undervisningsforløb: (Forløbet kan bruges fra 3. kl. og opefter. Det tilpasses automatisk elevgruppen.)


Forforståelse: Tag en grundig klassesnak om genren “artikel”: Hvad er en artikel? Hvor kan man finde dem? Hvad handler de om? Tag et bundt aviser med og kig på artiklerne! Hvordan er de bygget op, rent fysisk? Hvem har skrevet dem? Kan man stole på indholdet? Osv.
Gennemgå definitionen af genren.


Målsætning:
At eleverne forstår genren: “Artikel”.
At de kan forstå og analysere en artikel.
At de selv kan skrive en artikel med det rigtige layout.
At eleverne kan perspektivere ud fra teksten.
At de til fulde forstår den fysiske udformning af en artikel og kan benævne enkeltdelene ved navn.

Det vil være godt:
Hvis eleverne føler, at de lærer noget.
Hvis de er motiverede.
Hvis de føler glæde og medejerskab til opgaven.
At alle i gruppen arbejder godt.
Hvis der er flow i undervisningen.

 


Gruppedannelse:
Eleverne skal deles i hold. Læs mere her!


De 3 opgaver:
Opgave 1: “Kært barn har mange navne”.
Opgave 2: Del en artikel ind med labels, lineal og tusch.
Opgave 3: Skriv en avisartikel.

Andre opgaver:
1: Byg et tårn af aviser! Hvem kan bygge det højeste? Brug aviser og tape! Sæt tid på opgaven! (Fra 3. kl. og op.)
2: Find en relevant og vigtig artikel: Lav en grundig artikelanalyse, hvor du bruger alle punkter i min artikelanalysemodel. Der gives karakter. (7. kl. og op)
3:  Find en relevant og vigtig artikel, som er let tilgængelig. Læreren udvælger nogle punkter fra artikelanalysen. Eleverne analyserer, skriver ned og klassen snakker om svarene. (3. – 6. kl.)
4: Brug tid på at læse netartikler, på nettet. I finder links  til de forskellige aviser her!

 

Evaluering:
Generelt om evaluering. Læs her!
I denne opgave vil vil jeg anbefale, at der giver karakter/vurdering i:
DE 3 OPGAVER + ANDRE OPGAVER NR. 2 og 3
Der bør holdes en “fest” og gives en præmie i ANDRE OPGAVER nr. 1