Haiku-digt

 

Genreundervisning: Haikudigt

Lærer: Læs haikudigt-analysen her, så er du allerede “klædt godt på” til forståelse af genren: “Haiku-digt”. Læg specielt mærke til definitionen af genren.

Undervisningsforløb: Forløbet kan bruges fra 3. kl. og opefter. Det tilpasses automatisk elevgruppen. Det er en forudsætning, at eleverne har styr på begrebet STAVELSER, som er et vigtigt element i haiku-digtning.

Forforståelse: Tag en grundig klassesnak om genren “Haiku-digt”: Hvad er et haiku-digt? Læs nogle digte op og snak kort om stavelser og indhold!
Se her: En 7. kl. har skrevet nogle Haiku-digte:

Læs nogle af dem og gennemgå definitionen af genren.

Målsætning:
At eleverne forstår genren: “Haiku”.
At de kan forstå og analysere et haiku-digt.
At de selv kan skrive haikudigte.
At de kan fremlægge og perspektivere.

Det vil være godt:
Hvis eleverne føler, at de lærer noget.
Hvis de er motiverede.
Hvis de føler glæde og medejerskab til opgaven.
At alle i gruppen arbejder godt.
Hvis der er flow i undervisningen.

Gruppedannelse:
Hvis eleverne skal deles i hold. Læs mere her!

De 3 opgaver:
1. opgave: Skriv et eller flere Haikudigte! Skriv dem! Læs dem højt for hinanden!
2. opgave:  Brug min analyse og analysér et digt: Fx mit digt:

Foråret springer
Sommeren kommer hertil
Vi nyder tiden

3. – 5. kl: Analysen kan være meget lærerstyret.
6. – 9. kl: De skal analysere og  lave en fremlæggelse, der varer mindst 12 min.  Perspektiveringen er vigtig og må gerne “brede sig langt ud”. Der må gerne filosoferes. Det er en fin øvelse til afgangsprøven i 9. kl.
3. opgave: Lav en padlet-væg og skriv alle jeres haikudigte op på væggen. Læs dem højt! Snak om dem! www.padlet.com

Andre opgaver:
1: Se videoen og løs opgaven!

Evaluering:
Generelt om evaluering. Læs her!
I denne opgave vil vil jeg anbefale, at der giver karakter/vurdering i:
DE 3 OPGAVER NR. 2 + Opgaven i ANDRE OPGAVER