blomsterranke

Lix-udregning

Lix-udregning

Det kan være interessant at vide, hvor let eller svær en tekst er.
LIX betyder:

Læsbarhedsindex


Læs også om lettal her

Lix regnes ud på denne måde:
Vælg et passende og typisk afsnit af teksten, f.eks. 1 side!

Tæl så:
A: Antal ord
B: Antal lange ord (= ord med 7 bogstaver eller mere)
C: Antal sætninger

Regn så:
(B gange 100) divideret med A = ?

A divideret med C = ?

Læg de 2 tal sammen og du har LIX-tallet!

Skønlitteratur:
1.- 3. kl: Lix 11-19 (Max 21)
3. – 6. kl: Lix 22-27 (Max 31)
6. – 7. kl: Lix 25-31 (Max 36)
7. – 10. kl: Lix 27-33 (Max 39)

Faglitteratur:
3.- 6. kl: Lix 25-31 (Max 34)
6. – 7. kl: Lix 32-39 (Max 43)
7. – 10. kl: Lix 40-48 (Max 54)

Bemærk:
1: Når du øver lix-læsning med din klasse, kan du følge vejledningen ovenfor. Max-tallet i parentesen skal du lægge mærke til. Det er vigtigt, at eleverne ikke tvinges til at læse tekster med mange ord, de er for unge til at forstå. Det ødelægger læsningen og motivationen.
Elever er forskellige. Kan de læse sværere tekster med fuld forståelse, er det fint. Det kræver din opmærksomhed, så du kan gøre det bedste for dine elever.
2: Det er en god øvelse at lade elever udregne lix-tallet for et tekst, efter udregningsmetoden beskrevet ovenfor.
3: Dit skolebibliotek: Alle bøger har et lix-tal, men det er ikke altid, at tallet er skrevet på bogen. I DINGO-bøgerne står lix-tallet i kolofonen, i mange andre bøger er det angivet på bogens omslag, og endelig kan I selv regne det ud eller måske “google” jer til resultatet. Det er en stor pædagogisk gevinst, hvis jeres bibliotek har en masse bogkasser med lix-bøger, hvor lix-tallet er skrevet på bogens forside.

Bemærk: Der findes nu en masse lix-beregnere på nettet.  Man indsætter sin tekst, og beregneren regner lix-tallet ud automatisk.

Niels Gamborg har lavet en. Klik på lix-beregner i indholdsfortegnelsen til venstre! HER! 

V.h. HB/