Udsagnsord (Latin: Verber)

At spise, jeg går og jeg græder er udsagnsord.
De kan skrives således:
at spise – jeg spiser
at  – jeg går
at græde – jeg græder

Hvis vi kan sætte at eller jeg foran et ord, er det et udsagnsord. Det hedder udsagnsordsprøven.

blomsterranke-2

Opgave 1: (Se ovenfor!)
Skriv på samme måde følgende udsagnsord:
komme, spise, hoppe, klappe og bide.


Udsagnsord, vi kan sætte at foran, står i navneform.
Udsagnsord, vi kan sætte jeg foran, står i nutid.
blomsterranke-2

Opgave 2: (Se ovenfor!)
Skriv at eller jeg foran følgende udsagnsord:
komme, kommer, løber, løbe, læser, sidder, æder, spiller og kæler.

Sådan:
At komme
Jeg kommer


Katten spiser maden.
Spiser siger noget om, hvad katten gør.
Spiser er et udsagnsord.
Katten spiser. Hvornår gør den det? Det gør den nu, og derfor siger vi, at udsagnsordet står i nutid.
Nutid ender altid på –r; sådan: Holder

blomsterranke-2

 

Opgave 3: (Se ovenfor!)
Skriv disse udsagnsord i nutid:
Glæde, synge, glide, kaste, komme, tude, hente, sørge og tegne.

Sådan:
Glæder
blomsterranke-2

Opgave 4:
Skriv følgende sætninger af:
1: Drengen leger på marken.
2: Min mor lukker døren til mit værelse.
3: Lasse putter ikke peber på maden.
4: Hun kommer ikke til påske.
5: Hun ser hele tiden på tavlen.

Find udsagnsordene og sæt streg under dem (Brug lineal!)

Skriv dem derefter med jeg foran.


At lukke – jeg lukker

Lukker er et udsagnsord i nutid; men vi kan også sætte at foran et udsagnsord: At lukke, at spise, at give. Denne form kalder vi at-form eller navneform.
blomsterranke-2

 

 

 

Opgave 5: (Se ovenfor!)
Skriv navneformen og nutidsformen af disse udsagnsord:

Skriver, sveder, går, taler, stryger, glemmer, vasker, dovner, steger, plager, hopper, æder, får.
Sådan:
At skrive – jeg skriver
blomsterranke-2

 

Opgave 6:
Skriv disse udsagnsord i at-formen og nutidsformen:
Køre, falde, tabe, gå, stege, tie, få, spise.
Sådan:
at køre – jeg kører

Lav derefter en sætning med hvert udsagnsord i nutidsform.
Sådan:
1: Jeg hører altid efter.
blomsterranke-2

 

Opgave 7:
Find så mange udsagnsord du kan af ordet:

Undervisningsdifferentiering

Skriv sådan: At vise, at ringe, viser, o.s.v.