Filmanalyse

 

 • Definition:
  Hvad er en film? Film er levende billeder. Man kan dele dem i 2 hovedgenrer/storgenrer:
  Featurefilm (= spillefilm). Featurefilm fortæller en opdigtet historie, men kan godt ligne virkeligheden. Længden af disse er ofte 2-2½ time, men kan være fra 5 min. til 4 timer. Der findes serier af film, som hører sammen, f.eks. Harry Potter- filmene og Ringenes herrer- filmene.
  Dokumentarfilm. De fortæller en ikke-opdigtet historie, der viser udsnit af virkeligheden. Længden af disse er ofte 50 min., men kan være mere eller mindre, ofte en serie af film.
…….
  Kortfilm er betegnelsen på film, der varer fra ca. 5 min. til ca. en time.
  Helaftensfilm er en gammeldags betegnelse for film, der varer 3-4 timer, altså en hel aften.
  Film kan omhandle alle emmer, og følgende er eksempler på undergenrer:
  Krigsfilm, reklamefilm, socialrealistiske film, katastrofefilm, thriller (=psykologisk drama), krimi (= kriminalfilm), actionfilm, westernfilm, musicalfilm, komedie, farce, historisk drama, romantisk drama, science fiction, eventyrfilm, dogmefilm, familiefilm, ungdomsfilm, børnefilm, stumfilm og tegnefilm. Ofte er flere genrer blandet sammen.
  Laves af et team af folk: Forfatter, instruktør, fotograf, skuespillere, scenografer, musikere, stuntmen og mange andre. De samarbejder om at fortælle den samme historie. 
Vises i TV og biografer. Kan også streames på nettjenester. 
Film bruges bl.a. til underholdning, undervisning, nyhedsformidling, reklamer… osv.
  Hvordan er denne film i forhold til definitionen?

 • Titel?
 • Forfatter? Instruktør? Medvirkende
  (Nævn de vigtigste! Er det kendte skuespillere? Dygtige?)?
 • Nationalitet? I hvilket land er den lavet? Hvilket år er den lavet?
 • Hvilken hovedgenre/storgenre? Hvilken/hvilke undergenrer?
(Hvad er kendetegnende for denne genre?)
 • Referat?
  (Giv et referat med dine egne ord!)
 • Hvordan er SPÆNDINGEN i filmen?
  (Hvor er filmen spændende? Er den direkte chokerende? Lægges der langsomt eller hurtigt op til spændingen? Er der overraskelser?)
 • Filmens opbygning?
  (Indledning = anslag? Afslutning = udtoning? Speciel effekts? 
Hvordan vises problemerne? Hvilke vendepunkter er der i filmen? Andet?)
 • Beskriv fotograferingen!
  a: Beskriv farver og motiver!
  (Kunstige eller naturlig farver? Glade eller sørgmodige farver? Kunstig eller naturligt lys?
)
  b: Er der specielle ting, du har lagt mærke til?
  c: Indstilling = er det mindste stykke film, der optages ad gangen.
  (Hvor lange er de?)
  d: Scene = en række af indstillinger der er klippet sammen for at beskrive en del af handlingen.
  (Er der mange af dem? Hvor lange er de?)
  e: Er der supernærbilleder?
  (F.eks. et øje der fylder hele billedet)
  f: Er der nærbilleder?
  (= close up f.eks. et ansigt tæt på.)
  g: Halvtotal?
  (Motiverne ses halvt, f.eks. fra livet og opad)
  h: Total?
  (Hele motivet ses.)
  i: Panorama = long shot? F.eks. et landskab.
  j: Frø- normal- og fugleperspektiv? Hvad bruges? Hvornår?
  k: Er billederne ROLIGE eller BEVÆGER de sig?
  l: Bevæger de sig OP og NED?
  (= tiltning!)
  m: Ruller de?
  ( bevæger sig rundt om noget)
  n: Zoomer de?
  (Går tæt på og væk igen)
  o: Travelling/tracking/kamerakørsel?
  (Sidder f.eks. fast på en bil i fart!)
 • Hvor foregår handlingen?
  a: Beskriv de vigtigste steder!
 • Historisk tid? Årstal?
  a: Nutid?
  b: Fortid?
  c: Fremtid?
 • Personbeskrivelse?
  a: Beskriv hovedpersonerne! Hvilken udvikling sker der med personerne i løbet af filmen? Hvorfor?
  b: Beskriv de vigtigste bipersoner?
  c: Benyttes der statister? Hvor? betydning?
 • Følg én eller flere hovedpersoner! Gør sådan: Find 5-25 steder hvor personen vises! Første og sidste gang personen vises i filmen skal ALTID med. Hvert sted skal du undersøge dette: Hvor er personen?
  Hvordan ser personen ud? (Påklædning? Kropssprog?)
  Hvem er personen sammen med?
  Hvad foretager personen sig?
  Hvordan har personen det? (følelser?) Begrund!
  Hvad vil personen foretage sig om lidt?
  Er der særlige elementer, (F.eks. Ting? Farver? Lyde? Ord?) der understreger eller viser den situation, personen er i?
  Lav et skema over oplysningerne! Skriv derefter noget interessant, reflekterende og informerende om oplysningerne i dette skema!
 • Sproget?
  (Dansk? Engelsk? Andet? Højt/lavt sprog? Lange eller korte samtaler? Er samtalen eller billederne vigtigst i filmen? Monologer? Dialoger? Andet?)
 • Positive/negative træk i filmen?
 • Hvilke ting VISES KUN og forklares ikke?
  (Kropssprog? Handling uden ord? Følelser? Lyde? Andet?)
 • Filmens temaer?: (Emner!)
  a: Hovedtema?
  b: Sidetemaer?
 • Analyse af filmens emner:
  Hvilke problemer rejses i filmen? Løses de (hvordan?) Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne?
 • Lyd? Menneskestemmer?
  (Titelmelodi? Underlægningsmusik? Andre lyde? Naturlige lyde = reallyde? Eller kunstige lyde = effektlyde? Larmende? Stilhed? Stemning? )
 • Er filmen subjektiv eller objektiv?
 • a: Afsender?
  b: Budskab?
  c: Modtager? Målgruppe?
  Er modtager og målgruppe den samme?
 • Hvad synes du om filmen? Begrund!
 • Fortolkning/perspektivering?
  (Modsætninger? Begreber? Hvilke tanker (associationer) sætter 
filmen i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt 
om emnet før? Hvad er din mening/holdning til emnet?)
 • Sammenlign filmen med andre film du har set?