Gruppeinddeling

De skønne, skønne elever.
De skønne, skønne elever.

Når man skal dele eleverne ind i grupper, er der mange måder at gøre det på. Her er nogle eksempler:

1: Tilfældige grupper
2: Piger/drenge
3: Efter elevernes formåen og evner/styrker og svagheder.
4: Man kan lave selvstyrende grupper og grupper, der skal have meget hjælp fra læreren.
5: Man kan sammensætte grupper og tildele eleverne  “roller” på forhånd fx: Sekretær, ordstyrer, researcher, “hjælper”, “runner”, formand, it-ekspert osv.
6: Grupper med forskellige antal medlemmer under hensynstagen  til de enkelte elever.
7: Enkelte elever kan arbejde alene i særlige tilfælde.
8: Selvvalgte grupper.

Til læreren: Gruppernes sammensætning har stor betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Det gælder arbejdsindsats, faglig udbytte, motivation, arbejdsglæde  og evaluering.

HB/