Dramaanalyse

 

 • Definition:
  Hvad er DRAMA? Drama er en af de 3 fiktive hovedgenrer (De andre er epik og lyrik). D.v.s. at drama er opdigtet. Det ses på teatre og scener. Det er skuespilkunst. Drama kan også læses i manuskripter. Det er de tekster, som skuespillerne øver sig på og som forfatteren oprindelig har skrevet som oplæg til dramatiseringen. Der findes mange former for drama fx tragedier = stykker der ender ulykkeligt eller komedier = stykker der er morsomme. Drama skal ses som en helhed på teateret. Det består af mange elementer fx: Replikker, rekvisitter, scenografi, musikledsagelse, andre lyde, virkemidler og andre effekter osv. 
Genrer der er i “familie med” og ligner er: Musicals, operaer, ballet, danseteater, skolekomedier, amatørteater, koncerter, TV-teater o.a.
  Hvordan er dette stykke DRAMA i forhold til definitionen?
Hvis det er et manuskript til et dramastykke, du skal vurdere, kan du evt. udelade eller tilføje visse punkter i denne analysemodel?!


 • Titel?
 • Forfatter? Instruktør?
  (Hvem har skrevet manuskriptet? Instrueret? Lavet kulisser? Kostumer? Kender du noget til disse personer i forvejen? O.a.)
 • Hvornår er dramaet skrevet?
 • Hvor har du oplevet eller læst det? Hvornår?
  (Navn på teater? TV? Andre steder? Hvordan var teateroplevelsen?)
 • Referat af handlingen?
  (Giv et referat med dine egne ord! Er der en fortæller, eller får du handlingen gennem skuespillernes optræden? Vurdér tiden både grammatisk og historisk?)
 • “Tøm “dramaet for indhold!
  (Nævn så mange delelementer som muligt: Skuespillere? Replikker? Sceneskift? Virkemidler? effekter? Lyde? Musik?  Andet?)
 • Hvis det er et manuskript vurderes følgende:
  a: Direkte tale (Replikker)?
  (Vurdér: Sværhedsgrad? Længde? Ordvalg? Virkning? Pos/neg? Slang? Ironi? Andet?)
  b: Regibemærkninger:
  (= Forfatterens anvisninger til instruktør og skuespillere om fx. indretning af scene, lyd. lys…)
 • Hvad er hovedtemaet? Nævn nogle sidetemaer!
 • Skuespillere?
  (Hovedroller? Biroller? Statister?)
 • Lav en personkarakteristik på alle hovedrolleindehavere!
 • Vurder birollernes og statisternes betydning!
 • Sceneskift/akter?
 Akter: Ofte 3 eller 5 akter
  (Der skiftes kulisser, er PAUSE… o.l)
  Scener: Hvor mange gange skifter man personer ud på scenen?
  (Antal? Er det en 3-akter eller en 5-akter? Hvordan skiftes der mellem scenerne? Akterne? Kulisser? Er der en sammenhæng mellem start- og slutscene? o.a.)
 • Spænding? Hvordan og hvornår udløses og vises spændingen, det morsomme…..
  (Hvad er interessant? Spændende? Uhyggeligt? Sjovt? Alvorligt? Lærerigt? Andet?)
 • 5- AKTER:
  1. Personerne præsenteres og konflikten opbygges.
  2. Situationen bliver værre og værre.
  3. Konflikten når sit højdepunkt.
  4. Konflikten  og løsningen vurderes.
  5. Konflikten løses enten lykkeligt eller ulykkeligt.
 • 3- AKTER:
  1:  Personerne præsenteres og konflikten opbygges.
  2. 
Situationen bliver værre og værre.
Konflikten når sit højdepunkt.
Konflikten  og løsningen vurderes.
  3. Konflikten løses enten lykkeligt eller ulykkeligt.
  (Er det en 3 eller 5 akter?)
 • Hvordan er dramaets scenografi og rekvisitter?
  a: Beskriv scenerummet i de forskellige scener/akter!
  b: Hvordan passer skuespillere og rekvisitter med dramaets indhold?
  c: Beskriv kostumer! Tidsbillede?
 • Hvordan passer overskriften/titlen til dramaets indhold?
  a: Er den dækkende?
  b: Er den misvisende?
 • Analyse af dramaets problemer:
  Hvilke problemer rejses i dramaet? Løses de? Hvordan? Er der tale om en ond cirkel? Gives der en løsning på, hvordan man kommer ud af denne onde cirkel? Har DU en løsning? Kan de løses? Vil problemerne efterlade spor i fremtiden? Er de involverede personer opmærksomme på eller skyld i problemerne? Hvem eller hvad er årsag til problemerne?
 • Valg:
  Hvilke valg tager hovedpersonen (eller hovedpersonerne) i dramaet?
  Analyser 1-3 vigtige valg:
  Er det et godt eller dårligt valg? Er han/hun  alene om at tage valget? Lokkes han/hun? Hvorfor og hvornår tages valget? Hvilken betydning får valget for personens liv? For andre? Ville DU tage det samme valg? Begrund! Har personens alder/køn/uddannelse o.a. en betydning for valget?
 • Er dramaet subjektivt eller objektivt?
 • Dramaets kommunikationssammenhæng:
  a: Afsender?
  b: Budskab?
  c: Modtager? Målgruppe?
  Er modtager og målgruppe den samme?
 • Sammenlign dramaet med andre tekster/dramaer du har læst/set!
 • Hvad kan vi lære af dramaet? Begrund!
 • Sæt hovedtemaet i perspektiv!
  (Hvilken betydning har emnet udenfor scenen? For dig? For andre? I fremtiden? O. a.?)