Digt-analyse

Definition:

Hvad er et digt?

Skrives af digtere.
Der findes forskellige former for digte bl.a. traditionelle digte , prosadigte og rapdigte:

Traditionelle digte:
– Består af mindst én strofe.
– Alle strofer er ens bygget op med hensyn til:
Linjer, rim og stavelser.
– Det er muligt at komponere en melodi til teksten, som så kan synges på traditionel vis.

Prosadigte:
– Består af mindst én strofe.
– De enkelte strofer kan være forskellige med hensyn til:
Linjer, rim og stavelser.
– Det er IKKE muligt at komponere en melodi til teksten, så den kan synges på almindelig vis.

Rap-digte:
– Består af mindst én strofe:
– De enkelte strofer kan være forskellige med hensyn til:
Linjer, rim og stavelser. Der behøver ikke være rim.
– Det er muligt at synge/tale teksten, men ikke på almindelig vis.

I digte gælder “alle kneb”: Man må lave stavefejl! Skrive ord med forkerte endelser! Selv opfinde ord! OSV.

Hvordan er dette digt i forhold til definitionen?


1: Titel?
2: Forfatter?
(Kender du noget til forfatteren? Søg evt. oplysninger om ham/hende!)
3: Hvilken type digt er det?
(Se definitionen!)
4: Lyrisk?
(=Med følelser?)
5: Episk?
(=fortællende?)
6: Dramatisk?
(= alvorlig handling?)
7: Hvornår er digtet skrevet?
8: Hvordan er digtet udformet?
(Strofer? Rim? Linjer?)
9: Handling?
(Giv et referat med dine egne ord! Kronologisk? Springende i tid? Flash back?)
10: Hvilken slags rim er der i digtet?
(Parrim? Krydsrim? Omsluttende rim? Bogstavrim?)
11: Tid?
(Historisk tid? Hvor lang tid strækker handlingen sig over?)
12: Sted?
(Hvor foregår handlingen?)
13: Miljøkarakteristik?
(Bolig? Mennesker? Samfund?)
14: Personkarakteristik?
(Hoved- og bipersoner? Statister? Alder? Udseende? Job? 
Væremåde? Holdninger? Selvopfattelse? Din opfattelse 
af personen? O.a.)
15: Fortællersynsvinkel?
(Jeg-fortæller? Alvidende fortæller? Indre? Ydre?)
16: Hovedtema?
(Hvad er det vigtigste digtet handler om?)
17: Sidetemaer?
(Hvad handler det også om?)
18: Sproglige virkemidler?
(Tillægsord? Metaforer? Ironi? Slang? O.a?)
19: Hvilke følelser kommer frem i digtet?
20: Hensigt?
(Hvad er forfatterens budskab? Hvilke personer/handlinger/følelser 
repræsenterer positive værdier? Negative?)
21: Hvad er din vurdering af digtet?
22: Fortolkning/perspektivering?
(Modsætninger? Begreber? Hvilke tanker sætter 
digtet i gang hos dig? Har du læst, set eller hørt 
om emnet før? Hvad er din mening?)