Papirskib med sejl med bogstav A

Genreundervisning: Introduktion

Jeg er i fuld gang med at beskrive nogle undervisningsforløb, specielt til brug for lærere. Som mangeårig dansklærer har jeg ladet mig inspirere alle vegne fra og har derefter afprøvet og udtænkt det meste selv.  Disse undervisningsforløb vil gavne eleverne, når de skal op i B-prøven i dansk i 9. og 10. kl. Det vil også styrke deres arbejdsevne i andre fag, fx historie, samfundsfag og biologi. Genreundervisningen kan for alvor starte i 3. kl., dog kan eventyr, billedbøger og sange/digte godt introduceres for yngre børn.
En forudsætning for at få det fulde udbytte, vil jeg anbefale, at I bruger mine analysemodeller.  Dem finder I i menuen til venstre. I undervisningsbeskrivelserne refererer jeg direkte til mine analysemodeller. Der er, indtil videre, 27 forskellige analysemodeller, svarende til 27 forskellige genrer. Jeg vil anbefale jer, at I begynder med at bruge analysemodeller i de små klasser. Det skal selvfølgelig være lærerstyret, og de små elever skal nok arbejde med et , eller få, punkter ad gangen.

Mine undervisningsforløb vil forholde sig til elementer som:
Holddeling, tekstanalyse, opgaver, it, bevægelse, målsætning, evaluering, fremlæggelse, undervisningsdifferentiering o.s.v.

Jeg håber, at jeg kan inspirere jer i jeres undervisning og måske lette jer i jeres forberedelsestid, eller mangel på samme. Mine forløb vil fokusere på fordybelse, motivation, kreativitet og koncentration. Måske finder I på ideer, som I vil dele med os andre. I kan sende en kommentar om det.

Venlig hilsen
Hanne Blom
Dansklærer, webmaster og app-udvikler