Copyright

Til alle brugere af Opgavebutikken:

”Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen”.

Ovenstående betyder bl.a., at 100 institutioner/skoler pr. år bliver udvalgt til at sende et eks. af alt, hvad der er blevet kopieret eller vist på smartboardet til Copy Dan. Det gør, at Copy Dan kan udbetale penge til forfattere/ ejere af bøger, musik, hjemmesider o. lign.

I er mere end velkomne til at bruge mit materiale. Det må læses, vises på smartboardet og printes ud til eget brug.

I må også gerne linke til min hjemmeside.

I følge ophavsretten er det ikke tilladt at kopiere og lægge ind på andre hjemmesider, blogs, apps o. lign.

V.h. Hanne Blom
Lærer og webmaster